Har du teknisk snilde og forståelse for måledata? Og trives du med at arbejde i felten? Så kan vi tilbyde en plads i et førende team af specialister i Skandinavien.

FORCE Technologys forretningsområde Clean air technologies er førende inden for måleteknik i Skandinavien. På emissionsområdet består holdet af mere end 30 højt kvalificerede medarbejdere fordelt på fire kontorer i Danmark og Norge. Vi opretholder vores høje ekspertiseniveau ved bl.a. at varetage Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften og ved at deltage i udarbejdelsen af internationale standarder. Vi driver vores egne laboratorier, hvor vi med vores ekspertise holder opgaveløsningen på et højt kvalitets- og præcisionsniveau.

Selvstændigt ansvar for målinger og retvisende resultater

Dine arbejdsopgaver vil føre dig ud til kunder, der oftest er industri- og energianlæg i Danmark og udlandet, men som også kan være offshoreanlæg. Du arbejder selvstændigt og får ansvaret for, at målingerne udføres korrekt og med den højeste kvalitet.

Din primære opgave er at opsætte måleudstyr og måle mængde og sammensætning i emissioner fra skorstene. Det er typisk standardmålinger af røggas, støv, dioxin og tungmetaller, vi laver. Under opgavens udførelse skal du kunne aflæse, forstå og vurdere måledata.

Alle målinger foregår i henhold til vores akkreditering fra DANAK og en række interne procedurer og metoder for måling af emissioner. Vi forventer, at du efter en kort introduktion kan udføre opgaver selvstændigt.

Da måleopgaverne foregår ude hos kunderne, er fleksibilitet et nøgleord i din ansættelse. Længere perioder med rejser i ind- og udland og lange arbejdsdage med målinger modsvares af korte arbejdsdage og fridage. På den måde vil vi tilrettelægge din arbejdstid, så både kundernes behov, virksomhedens planlægning og balancen mellem dit arbejds- og privatliv tilgodeses. 

Få brugt din store faglige bredde 

Du har en baggrund som tekniker (miljø-, laboratorie- eller procesretningen) og en allround viden inden for enten elektronik eller kemi. Vi ser gerne, at du har mindst 5-10 års relevant erhvervserfaring fra en målevirksomhed, et energianlæg eller fra industrien. Det er vigtigt, at du er teknisk velfunderet og kan anvende måleinstrumenter med nøjagtighed og omhu.

Da du skal arbejde under vores DANAK-akkreditering, skal du være i stand til at forstå kvalitetssystemer og tilegne dig nedskrevne måleprocedurer og -metoder. Vi ser det som en fordel, hvis du har erfaring med luftemission, men det er ikke et krav.

Kom op i højden og ned i detaljen

God fysik er en forudsætning for, at du kan komme op i højden for at udføre målingerne. Det er også nødvendigt, at du ikke lider af højdeskræk.

Arbejdet kræver nøjagtighed og omhu, da selv små fejl i udførelsen kan medføre fejl i måleresultaterne. Derfor skal du være systematisk og struktureret og gå op i, at alle detaljer er på plads - hver gang.

Vi kan tilbyde en unik arbejdsplads med meget stor alsidighed i fagligheder og opgaver. Vi arbejder for at gøre verden mere bæredygtig og sikker, og som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut er vi en central del af teknologiudviklingen i Danmark. Du vil blive mødt af 1.100 ildsjæle, der hver dag arbejder for at gøre størst mulig gavn for erhvervsliv og samfund. Hverdagen er præget af travlhed, høj faglighed, nysgerrighed og humør i en uformel omgangstone. 

Noget for dig?

Hvis du mener, at jobbet er noget for dig, så send din ansøgning allerede i dag. Vi behandler ansøgningerne løbende og indkalder kandidater til samtale undervejs.

Du søger jobbet på Jobindex. Følg linket i boksen til højre.