Har du lyst til at blive en del af et ledende hold fagspecialister? Er du ingeniør med interesse for udvikling af måling og rådgivning på luftområdet? Vi søger en projektleder – er det dig?

Dit kommende team er førende inden for måling af luftemissioner og luftkvalitet i Danmark med mere end 20 højt kvalificerede medarbejdere fordelt på fire kontorer i Danmark, Norge og Sverige.

Vi opretholder vores høje ekspertiseniveau ved bl.a. at agere som Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften og ved at deltage i udarbejdelsen af internationale standarder. Vi driver vores egne laboratorier, hvor vi i samarbejde holder opgaveløsningen på et højt kvalitets- og præcisionsniveau.

Du bliver del af vores projektgruppe, der arbejder med udviklingsopgaver inden for emissions- og luftkvalitetsmålinger samt driftsopgaver inden for dokumentation og vurdering af luftforurening. 

Du kan lede et projekt fra start til slut

Din primære opgave bliver at være projektleder på projekter på emissions- og luftkvalitetsområdet. Du bliver efter en oplæringsperiode ansvarlig for processerne fra start til slut og får som fokus at sikre, at projekterne kommer i mål inden for de aftalte rammer.

Du får ansvaret for at sikre, at alle interessenter bliver involveret på de rette tidspunkter i projektets forskellige faser, og at dokumenter, projektplaner og rapporter holdes opdaterede.

Vægt på faglighed og projektledelse

Du har 5-10 års erhverserfaring - gerne fra arbejde med måleteknik på luftmiljøområdet. Du er en god projektleder og må gerne have en kemisk baggrund. Vi ser gerne, at du har interesse for måling og rensning af luftbårne gasser og partikler, og det er en fordel, hvis du har en basisviden om luftforurening og -kemi. 

Dertil er det vigtigt, at du kan balancere mellem fagligt og kommercielt fokus, så du ikke går på kompromis med hverken opgavens kvalitet eller kundens behov.

Du har overblik og fokus på kunden

Som projektleder går du forrest og tager ansvar for både dine kolllegaers og hele opgavens succes. Derfor forventer vi, at dine spidskompetencer er at have og beholde overblik over helheder og at kunne håndtere de udfordringer, der måtte opstå undervejs. 

Hverdagen vil byde på spændende og varierende opgaver med direkte kundekontakt. Der kan ind imellem være perioder med rejseaktivitet. Det er vigtigt, at du er fleksibel og kan lide en aktiv arbejdsdag. 

Du vil dagligt have kontakt til vores kunder og vil således være repræsentant for afdelingen og hele FORCE Technology. Derfor er det afgørende, at du er i stand til at sætte kunden i centrum i din tilgang og opgaveløsning. Arbejdssproget vil som udgangspunkt være dansk. På visse opgaver vil engelsk være arbejdssprog. Du er derfor vant til at arbejde mundtligt og skriftligt primært på dansk og sekundært på engelsk.

Kom med på holdet i en international virksomhed

Vi kan tilbyde en unik arbejdsplads med meget stor alsidighed i fagligheder og markeder. Som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut er vi en central del af teknologiudviklingen i Danmark og ikke mindst formidlingen heraf. Du vil derfor blive mødt af mere end 1.100 ildsjæle, der hver dag arbejder for at gøre størst mulig gavn for erhvervsliv og samfund. Hverdagen er præget af travlhed, nysgerrighed og godt humør i en uformel omgangstone. 

Noget for dig?

Hvis du mener, at ovenstående er noget for dig, så send din ansøgning allerede i dag. Vi behandler ansøgningerne løbende og indkalder kandidater til samtale undervejs.

Du søger jobbet på Jobindex. Følg linket i boksen til højre.