Kan du anvende din viden om, hvordan mennesker oplever deres omverden, til at rådgive? Har du lyst til at bringe din uddannelse som psykolog i spil som konsulent? Så er du måske vores nye kollega!

Afdelingen for Anvendt Psykologi leverer analyser, viden og rådgivning til offentlige og private virksomheder i Danmark og udlandet inden for forbrugeradfærd, human factors, psykologisk evaluering og testning, sikkerhed, usability samt user experience.

Afdelingen består primært af psykologer, og vi lægger vægt på at anvende nyeste psykologiske viden, på løbende at udvikle og forbedre vores brede repertoire af metoder samt løbende at inddrage moderne psykologiske og psykometriske måleteknologier, hvor det er relevant.

Du kommer til at arbejde som konsulent såvel i bredden som i dybden

Du vil komme til at arbejde med et bredt repertoire af både kvalitative og kvantitative metoder, udvik-ling af nye metoder, operationalisering af undersøgelsesspørgsmål samt design og udførelse af psykologiske undersøgelser og eksperimenter. Vi forestiller os, at du matcher denne profil:
  • Relevant psykologisk uddannelse, fx cand.psych., cand.pæd.psych. eller mag.art. i psykologi
  • Gerne erfaring med psykometriske testværktøjer, eye-tracking, EEG og GSR-måling
  • Interesse for at arbejde både kvalitativt og kvantitativt 
  • Analytisk, systematisk og metodisk stringent
  • Har gode IT-kundskaber og arbejder ubesværet i MS Office-pakken og SPSS
  • Taler flydende dansk og engelsk og gerne nordiske sprog.

Hvad skal du så lave på mandag? 

Dit primære arbejdssted er på vores kontor i Kgs. Lyngby. Du vil komme til at arbejde i et innovativt miljø og i en lille afdeling sammen med psykologer og designere. Jobbet vil indebære stor kundekontakt, herunder rejseaktiviteter i ind- og udland. Dine nøgleopgaver bliver at:
  • deltage i udvikling, afsætning og levering af ydelser baseret på psykologisk viden og psykologiske metoder
  • gennemføre. brugerstudier, forbrugeradfærdsanalyser, usability tests, kontekst- og procesanalyser samt undervisning og videnformidling
  • deltagelse i forskellige former for udviklingsprojekter, faglige netværk mv.

Kom med på holdet i en international virksomhed

Vi kan tilbyde en unik arbejdsplads med meget stor alsidighed i fagligheder og markeder. Som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut er vi en central del af teknologiudviklingen i Danmark og ikke mindst formidlingen heraf. Du vil derfor blive mødt af mere end 1.200 ildsjæle, der hver dag arbejder for at gøre størst mulig gavn for erhvervsliv og samfund. Hverdagen er præget af travlhed, nysgerrighed og humør i en uformel omgangstone.

Noget for dig?

Hvis du mener, at ovenstående er noget for dig, så send din ansøgning allerede i dag. Vi behandler ansøgningerne løbende og indkalder kandidater til samtale undervejs.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Peter K. Sørensen på 43 25 01 62.

Du søger jobbet på Jobindex. Følg linket i boksen til højre.