En ny kraftmaskine giver danske virksomheder adgang til en bred servicepalet for kalibrering af måleudstyr. Maskinen er den eneste af sin slags i Danmark, og dens indflytning har været ganske enestående.

9. juni 2017

Med en højde på over 4,5 meter og imponerende 9 tons på vægten fik kraftmaskinen sprængt rammerne i FORCE Technologys laboratorie i Brøndby. Som en anden Snehvide i dværgenes hus er maskinen for høj til at kunne stå oprejst. Men så måtte huset jo vokse med opgaven.

Hul i taget

Op til indflytningsdagen blev der skåret hul i taget, hvor kraftmaskinen skulle stå. En kran firede forsigtigt enkelte dele af maskinen ned gennem hullet. Her stod seks mand klar til at samle kraftmaskinen del for del, mens de arbejdede sig fra gulvet og helt op under taget.

Kraftmaskinen har været længe ventet hos FORCE Technology, som investerede i maskinen for halvandet år siden. Efter en måneds montering og flere ugers tests kan den nyeste tilføjelse i laboratoriet for kalibrering af kraftmålerudstyr garantere en nøjagtig kalibrering og en leveringstid på 7-14 dage. Og hullet i taget? Det er selvfølgelig lukket med en glasplade.

Den eneste af sin slags i Danmark

Den fuldautomatiske kraftmaskine kan håndtere tryk og træk på op til 200 tons (2000 kN) med en nøjagtighed på 0,02 % relativ. Det gør den 5 gange mere nøjagtig end eksisterende kraftkalibreringsudstyr på det danske marked.

Den nye kraftmaskine er unik på det danske marked og vil med sin høje nøjagtighed ved store belastninger især gavne virksomheder fra fx vindmølleindustrien, offshore industrien, byggeindustrien og servicesektoren, der anvender dynamometre, krafttransducere, donkrafte og materialeprøvemaskiner.

Kontakt Aykurt Altintas for mere information om den nye kraftmaskine.

Kraftkalibrering med en nøjagtighed på 0,02% relativ
Kraftmaskinen ankom usamlet til Brøndby.
Kraftkalibreringslaboratorium til kalibrering af kraft- og trykmåleudstyr
Danmarks største kraftkalibreringmaskine hos FORCE Technology
Maskinen placeres på nøje afmålt gulvplads.
Danmarks største fuldautomatiske kraftmaskine hos FORCE Technology
Bunden er på plads.
Trykkalibrering og kraftkalibrering på Danmarks største kraftmaskine
Maskinen bliver samlet.
Kalibrering af tryk og kraft i laboratoriet
Kalibrering af tryk og kraft på Danmarks største kraftmaskine
Hullet i taget gør det muligt at samle kraftmaskinen.
Fuldautomatisk kraftmaskine kan håndtere tryk og træk på op til 200 tons
De sidste elementer gøres klar..
Danmarks største kraftmaskine til kalibrering af trykmåleudstyr og kraftmåleudstyr
... for at blive hejst ned igennem hullet i taget.
Danmarks største kraftkalibrering tesmaskine hos FORCE Technology
Og kraftmaskinen er samlet og er i sin fulde højde mere end 4,5 m høj.