FORCE Technology og Alexandra Instituttet arbejder sammen i et nyt rum-projekt, som skal synliggøre og styrke danske virksomheders mulighed for at udvide deres forretning til også at omfatte rummet.

15. marts 2017

Projektet inkluderer både up- og downstream aktiviteter, som de er beskrevet i den nye nationale rumstrategi, der blev offentliggjort den 23. juni 2016. Rum-projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, for at GTS-virksomhederne skal kunne hjælpe danske virksomheder til at få del i de mange muligheder, der findes for at gøre forretning baseret på rummet. 

Små satelitter - et marked for danske virksomheder

Mulighederne er større end nogensinde, dels fordi der i disse år tilbydes gratis adgang til observations- og positionsdata fra satellitter, og fordi markedet for små satellitter er stærkt stigende. Et marked hvor danske virksomheder kan få fodfæste, da udviklings- og opsendelsesomkostninger samt udviklingstid er markant mindre sammenlignet med den klassiske opsendelse af meget store satellitter. 

De lavere udviklings- og opsendelsesomkostninger skaber grobund for et nyt vækstmarked for special purpose satellitter, hvor up- og downstream-interessenter er tættere forbundne i en betydeligt kortere udviklingscyklus.

Up- og downstream-produktløsninger

Upstream-produktløsninger inkluderer udstyr og komponenter, som skal sendes ud i rummet og dermed bliver udsat for ekstreme påvirkninger, sammenlignet med de fleste andre miljøer vi kender til. Et instrument eller en komponent skal kunne tåle voldsomme G-påvirkninger under opsendelsen, og i rummet skal de kunne fungere, når de bliver udsat for store temperaturudsving fra sol og skygge, vakuum og kosmisk stråling. 

Downstream-produktløsninger henviser til udnyttelse af data, som stilles til rådighed fra satellitter i kredsløb. Alle er bekendt med satellit-tv og GPS-systemet. Senest er der tilkommet et nyt jordobservationssystem, Copernicus, som tilbyder gratis adgang til billeder af jorden i meget høj opløsning. Galileo er yderligere et nyt system, som vil tilbyde positionsdata à la GPS-systemet. Her er de første satellitter sendt op, og systemet tilbyder nu data, selvom det først forventes at være fuldt udbygget i 2019. En væsentlig aktivitet i rum-projektet er at udvikle kompetencer, som virksomheder kan udnytte til at udbyde nye services. 

Resultaterne fra rum-projektet vil løbende blive demonstreret i udvalgte industri-cases og formidlet gennem workshops og seminarer i samarbejde med innovationsnetværkene Innopro/CenSec og InfinIT. Udviklingsaktiviteterne spænder vidt med fokus rettet mod anvendelser til gavn for danske SMV’er.

Alexandra Instituttets aktiviteter fokuserer primært på downstream  

 • Rådgivning om satellitbaserede data og muligheder for udnyttelse
 • Softwarekomponenter og løsninger til automatiseret visuel analyse
 • Softwarekomponenter til avanceret positionering og tracking baseret på Galileo
 • Web-baserede data-services til øget tilgængelighed af data og dataanalyse
 • Integration og anvendelse af satellitbaserede data og tjenester i IoT og smarte produktløsninger
 • Assistance til udvikling af software til konkrete nanosatellitbaserede løsninger med fokus på både upstream og downstream

FORCE Technologys aktiviteter fokuserer primært på upstream

 • ”Extreme testing”-facilitet til analyse og kvalificering af elektronikhardware i fx nanosatellitter
 • Batteriteknologier egnede til anvendelse under ekstreme forhold, herunder anvendelse i nanosatellitter
 • Additive Manufacturing (AM), fremstilling af vægt- og materialeoptimerede strukturelle komponenter 
 • Kvalitetssikring af AM-komponenter ved anvendelse af avancerede inspektionsmetoder

FORCE Technologys aktiviteter i rum-projektet udnytter kompetencer fra den nylige fusion mellem FORCE Technology og det tidligere DELTA. I projektet bygger vi videre på vores mange års erfaring indenfor rumteknologi.

Seminarer og workshops

 • FORCE Technology og Alexandra Instituttet deltager i Copernicus-Workshop 9. marts 2017 i Århus. 
 • Projekt kick-off arrangement den 23. marts 2017 i Planetariet, København. 

Yderligere information

Rum-projektet, som er en del af Resultatkontrakt 2016-2018, løber over to år og afsluttes med udgangen af 2018. For yderligere information er interesserede virksomheder velkomne til at kontakte Thomas Aaboe Jensen, programleder, FORCE Technology, 43 25 00 00 / e-mail eller Tejs Scharling, projektleder, Alexandra Instituttet, 70 27 70 12 / e-mail.