Styrelsen for Forskning og Uddannelse har tildelt FORCE Technology midler til at igangsætte en større aktivitet på droneområdet. Projektet, der løber over de næste 2 år, skal udvikle nye dronebaserede løsninger inden for miljømålinger og kontaktbaseret inspektion.

Droner og relaterede teknologier spås et stort vækstpotentiale, og interessen for udvikling af dronebårne løsninger i industrien har for alvor taget fart. Inden for måle- og inspektionsområdet åbner anvendelsen af droner op for helt nye muligheder, der kan revolutionere den måde, man foretager målinger på i dag.

Det er baggrunden for en større resultatkontrakt, som FORCE Technology og Alexandra Instituttet har fået tildelt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Formålet med projektet er at give måleteknologier luft under vingerne og udvikle nye dronebårne løsninger til gavn for både industri og samfund.

Måling på svært tilgængelige steder på kosteffektiv måde

Droner kan gøre målesystemer mobile, hvilket giver nogle særlige fordele i forhold til at måle på svært tilgængelige steder på en kosteffektiv måde. Hidtil har droner primært været anvendt til forskellige former for visuelle målinger, kortlægning og dokumentation via påmonteret foto/videoudstyr og datatransmission.

Sammen ønsker FORCE Technology og Alexandra Instituttet at sende droner ud på nye udfordrende missioner med andre typer af måleteknologier. Vores fokus ligger på at udvikle nye dronebårne løsninger baseret på mikrodesign med hhv. gas- og partikelsensorer og ultralydssensorer samt at etablere en drone-management-platform med moduler, der understøtter disse applikationsområder.

Projektet omfatter udvikling af nye metoder til:

  • Kontaktbaserede målinger med ultralyd på svært tilgængelige steder som f.eks. vindmøllevinger
  • Dronebaserede målinger af gasser og partikler fra diffuse eller svært tilgængelige kilder som f.eks. biogasanlæg, deponier, skibe mv
  • Softwareplatforme, der understøtter dronebaserede løsninger inden for projektets fokusområder.

Interessen for udvikling af nye dronebaserede løsninger er stor inden for energi/offshore industrien og på miljøområdet, hvor nye løsninger kan bidrage til at effektivisere inspektion, kortlægning og dokumentation. Centrale omkostningsparametre som f.eks. driftsstop på vindmøller pga. inspektion eller udslip fra biogasanlæg pga. utætheder har betydning for driftsøkonomien. Industrien har derfor en interesse i at udvikle nye målemetoder, der har en høj kvalitet og nøjagtighed og kan bidrage positivt til virksomhedernes driftsøkonomi.

FORCE Technology har i en årrække udført dronebaserede inspektioner både on- og offshore med fokus på visuel dataindsamling – en viden og erfaring vi vil bygge videre på i projektet.

Yderligere information

For yderligere information om projektet kontakt Trine Erdal.

Læs mere om drone-projektet og regeringens dronestrategi.

Droner på nye missioner
Drone inspektion