Vi er blevet akkrediteret for vores kvalitetsledelse, hvilket er en verificering af, at vores stillevandstest er i overensstemmelse med internationale standarder såvel som krav fra myndigheder og kunder.

11. april 2017

At blive certificeret

ISO 9001:2015 standarden for kvalitetsledelse sikrer, at virksomheder tilbyder produkter og services af en vedvarende høj kvalitet. For at opnå en sådan certificering, skal virksomheden gennemgå en omfattende undersøgelse, hvor processer og ydelser monitoreres af et akkrediteret certificeringsorgan. Virksomhederne bliver testet og bedømt ud fra 7 forskellige kvalitetsledelses principper for ISO 9001:2015:

  1. Kundefokuseret
  2. Ledelse
  3. Engagement af ansatte
  4. Proces og fremgangsmåde
  5. Forbedring
  6. Faktabaseret beslutningstagning
  7. Relationshåndtering
Slæbtank, skibsmodel, stadigvandsprøve, åbent vand, åben vandprøve, modstandstest, åben vandpræstation, selvfremdrift, præstationsprediktion,