Der findes et hav af systemer på markedet til indsamling af oplysninger fra skibe om alt fra brændstofforbrug eller fart til havdybde og vindforhold.

21. februar 2017

Problemet er, at systemerne til performanceanalyse og optimering af fartøjet ofte er inkompatible med rederiernes egne systemer. Derfor skal oplysningerne ’oversættes’, således at serviceudbyderen kan analysere skibenes data. Denne proces kan imidlertid være både tidskrævende og omkostningstung for rederen, som i nogle tilfælde må købe serviceudbyderens system og dermed bindes til en enkelt leverandør. I andre tilfælde afkræves skibsejeren et gebyr for at få bearbejdet og analyseret sine data. 

Standardisering af data

Men nu er der hjælp på vej fra FORCE Technology i form af en ny standard, som ifølge den teknologiske rådgivningsvirksomhed kan effektivisere driften af skibene og derved spare rederne for millioner. Den nye standard indeholder nemlig en formel for standardisering af data, som gør det muligt at åbne og analysere oplysninger fra forskellige udbydere. 

Det vil ifølge Søren Hattel, teamleder hos FORCE Technology, være en enorm fordel for især mindre serviceudbydere. De vil nemlig kunne sælge deres tjenester til hele verden og ikke kun til nogle få rederier, som benytter samme system. For rederierne er fordelen, at de kan benytte deres eget ’performance monitoring’-system’ uden at være bundet til en specifik serviceudbyder. 

– Som det er i øjeblikket, er systemerne låst fast. Det betyder, at hvis man har købt et bestemt system, skal man også have leveret oplysninger fra den samme leverandør. Men med den standard, vi har udviklet, vil man kunne udveksle data mellem nogle systemer, der udfylder standarden, uden at man skal tænke over, om de kan snakke sammen, siger Søren Hattel.

Han peger på, at rederierne ofte køber og sælger skibe, hvilket betyder, at de kan have forskellige målesystemer installeret på hvert skib. Dermed kan udgiften til at få oversat og analyseret data hurtigt løbe op. Søren Hattel anslår, at et enkelt systemskifte kan koste op mod en halv mio. kroner.

Fartøjsovervågningssystem, FORCE Technology, ny standard

Effektiv drift

En fælles standard for performanceanalyse kan også hjælpe rederne med en mere effektiv drift af skibet, tilføjer han. – Rederne skal tage beslutning om mange ting i forbindelse med eksempelvis vedligehold og tuning af skibet, skifte af motorolie, rensning af propellen eller skibsbunden. Alle de ting koster penge, og skibet skal ligge stille, mens det bliver gjort, så det kan være bekosteligt. Så rederne kan spare mange penge ved at få opgaverne ud-ført på det rette tidspunkt, siger han. 

Udviklingen af den nye standard er finansieret gennem Blue InnoShip, sker i et samarbejde mellem FORCE Technology, J. Lauritzen, Torm, Vessel Performance Solutions og Aalborg Universitet. Læs mere om hele projektet her

Systemet testes i øjeblikket hos de involverede rederier, og Søren Hattel forventer, at den nye standard er færdigudviklet ved udgangen af 2017. – Den standard, vi udvikler, bliver offentligt tilgængelig, men der er endnu ikke taget stilling til finansieringen, siger han.

Artiklen er skrevet af Ursula Rechnagel Taylor og er bragt i Magasinet Søfart d. 20/2-2017