Tal fra Statens Serum Institut viser, at antallet af smittede med legionærsyge er stigende. Her får du anbefalinger til at undgå smitte.

9. oktober 2017

I den forbindelse er det vigtigt med nogle fakta omkring legionella bakteriens vækst, og hvilke faktorer der har indflydelse på stigningen.

Hvis det antal legionellabakterier, der er fundet i vandsystemer, er over de anbefalinger, der gives af Statens Serum Institut i deres vejledning fra 2000 ”Legionella i varmt brugsvand – overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom”  og der bør foretages driftsmæssige tiltag for at reducere bakterieindholdet. 

Små vanddråber kan give infektion

Legionella er en bakterie, der lever i vand, og den skal indåndes som aerosoler (små vanddråber), for at der kan ske en infektion af den udsatte person. 

At drikke legionellainficeret vand er derfor ikke umiddelbart forbundet med smitterisiko, da dråber af inficeret vand skal ned i lungerne, før en infektion kan forekomme. Dannelsen af aerosoler sker i brusebade, spabade etc., hvor luft indblandes i vandet.

Temperatur er vigtigst

Væksten af legionella i vandet afhænger af en række faktorer, hvor temperaturen er en af de vigtigste. Hvis brugsvand henstår i længere tid ved en temperatur på 30 – 45 ˚C, kan der ske en opformering af bakterierne. Driftstemperaturen i varmtvandsanlægget må derfor ikke komme under 50 ˚C noget sted i anlægget.

Efter vores opfattelse kan den generelle rengøring i baderum etc. ikke reducere antallet af legionella bakterier markant. Opformeringen af legionella sker i rørføringerne hen til forbrugsstedet for det varme brugsvand. 

Udover effekten af temperaturen er materialevalg i brugsvandsystemet af stor betydning for en eventuel inficering af varmtvandssystemet. 

Det har ved tidligere episoder vist sig, at bl.a. plastslanger i brusearrangementer kan være kilden til en opformering af legionellabakterierne i brugsvandet, og derfor anbefales en jævnlig rengøring/desinfektion af disse.

Du kan få yderligere information i artiklen Legionella i brugsvandssystemer .

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning om at undgå legionella i brugsvandssystemer.