MEGA loopen vil sikre kalibrering af målere i størrelser på op til 56" med to målere i serier ved et flow på op til 85.000 m3/h og et tryk på 65 bar. Investeringen vil skabe en one-stop-shop facilitet til gasflowmålerkalibrering inden for alle målerstørrelser i både upstream- og downstreamsektoren.

27. juni 2019

Højtrykskalibrering er meget efterspurgt

Siden åbningen af verdens største loop i 2015 har FORCE Technology oplevet en stigende efterspørgsel fra alle dele af verden efter kalibrering af store naturgasflowmålere ved højt tryk og stabilt flow.

Teknologien i kalibreringsloopen har bevist, at det sikrer kunderne den lavest mulige grad af usikkerhed, hvilket gør loopen til et førsteklasses valg for både målerproducenter og slutbrugere i værdikæden inden for overdragelse af naturgas.

"Med konstruktionen af den nye MEGA loop er målet at øge kapaciteten for kalibreringer ved højt tryk, reducere ventetiderne og sikre kalibrering af alle målerstørrelser og -systemer. Ved at investere i MEGA loopen, kan vi tilbyde en one-stop-shop løsning for gasflowkalibrering til en endnu større international kundebase", siger Jesper Busk, Vice President for Gas Flow hos Force Technology.

Eksisterende kalibreringsteknologi forstørret

Eftersom de gasflowmålere og spoler, der anvendes på markedet, bliver større og større med årene, bliver kravene til kalibreringsfaciliteter ligeledes større.

MEGA loopen vil være to til tre gange større end den eksisterende loop, når man ser på længden, målersektionen, målerstørrelser og det maksimale flow. MEGA loopen vil være baseret på den samme teknologi og teknik og blive bygget som en lukket loop med lavt tryktab, der kører med stabilt flow og tryk hele året rundt.

MEGA loopen vil have følgende tekniske specifikationer:

  • 50,000 m3/h, med en mulig stigning til 65.000/85.000 m3/h
  • Tryk op til 65 bar g
  • Målerlinjer med 48 målere i længden
  • Længdekompensator på 30"
  • Målerstørrelser op til 56"
  • Elektrisk input på 5 MW
  • 6"– 24" turbinemålere som arbejdsstandarder
  • Ultralydsmålere som kontrolskærme
  • Gasforsyning og-udledning fra en lokal naturgastransmissionsledning

MEGA loopens proportioner vil åbne op for nye muligheder for kalibrering af lange målersystemer med to målere i serier, som har været meget efterspurgt af slutbrugere i upstream- og downstream sektorerne i mange år.

Interne ressourcer skal bygge MEGA loopen

Mega loopen vil blive designet og bygget af holdet bag den lukkede loop hos FORCE Technology. Teamet har stor erfaring og viden fra ingeniørarbejdet og konstruktion af de eksisterende kalibreringsfaciliteter, som kan anvendes ved konstruktionen af MEGA loopen.

MEGA loopen er det 12. kalibreringsanlæg, der er konstrueret af gasflowteamet i Vejen i Danmark. De 11 eksisterende kalibreringsanlæg er alle akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK. Desuden arbejder gasfaciliteterne på primærniveau og genererer sporbarhed ved at bidrage til udviklingen af den Europæiske Referencemeter.

"Ved at skabe sporbarhed med de eksisterende og fremtidige faciliteter hos FORCE Technology sikrer vi kunderne løbende den lavest mulige grad af usikkerhed ved kalibrering af gasmålere ", afslutter Jesper Busk.

MEGA loopens første kalibreringer forventes udført i begyndelsen af 2021.

For yderligere oplysninger bedes du kontakte Jesper Busk, Vice President for Gas Flow afdelingen.