Den 13. marts blev FORCE Technology Maritime Ship Simulator (FTMSS) center hos PSA Marine (PSAM) i Singapore officielt åbnet.

10. marts 2019

Arrangementet må betegnes som en stor succes idet, der deltog over 70 personer fra lokale rederier, havnekonsulenter, udenlandske lodserier, entreprenørerne, myndigheder og folk fra flåden.

Tidligere var FTMSS placeret på CleanTech sammen med DHI Singapore, men, da DHI flyttede til nye lokaler, indledte vi en dialog med PSAM om et muligt samarbejde. De havde længe haft et ønske om at få mere og lettere adgang til simulatorfaciliteter. I december 2018 blev der indgået en aftale mellem FORCE Technology og PSAM om placering af simulatorfaciliteterne i ledige lokaler hos PSAM på 5. sal på West Coast Ferry Road.

Simulatorcenter sikrer ca. 4,5 millioner kroner over 3 år

Der er aftalt en fordeling af tilgængeligheden af simulatortiden med PSAM, der sikrer FTMSS en samlet indtægt på ca. 4,5 millioner kroner over 3 år. Samarbejdet vil dermed sikre en langt højere udnyttelsesgrad af faciliteterne. 

Samarbejdet ses af begge parter som en oplagt mulighed for at understøtte hinandens image som anerkendte professionelle spillere på den internationale maritime scene. Og både under og efter åbningen fik vi gode tilkendegivelser fra mange forskellige sider af den maritime industri. 

Vores lokale folk centerchef Andre Kihr og tekniker Joseph Quiros har lagt et kæmpe arbejde i at få overflyttet simulatorerne på ganske få uger hen over jul og nytår. De har derefter oplært lodserne fra PSAM i at anvende systemet til PSAM's store tilfredshed. 

Maritimt simulatorcenter er en foreløbig kulmination på 30 års samarbejde

Det maritime simulatorcenter er en kulmination på 30 års samarbejde med PSAM. Det startede i 1988 med gennemførelsen af et meget stort simuleringsprojekt i Lyngby, hvor 20 PSAM lodser over 2 måneder gennemførte en lang række simuleringer mhp. at vise, at den nye store Pulau Brani Container Terminal i Singapore kunne håndtere tovejssejlads ind og ud af havnen under konstruktionsfasen og senere under operation.

Nedenfor kan du se fotos af selve åbningsceremonien, den efterfølgende reception samt den meget maritime udsigt fra lokalerne

New office opening