Den 28. februar 2019 afholdt FORCE Technology en temadag i Brøndby med titlen ”Maritime luftemissioner: Lovgivning, reduktionsteknologier og moniteringsløsninger”. Der deltog over 70 personer i temadagen.

4. marts 2019

Temadagen indeholdt indlæg fra Danske Rederier, Miljø- og Fødevareministeriet, AP Møller Maersk, MAN Diesel & Turbo, Pureteq, Alfa Laval, Umicore, Teknologisk Institut, Explicit, Instrumatic, samt FORCE Technology.

Ny svovlregulering fra 2020

Temadagen viste, at det gennemgående tema for rederier og producenter i dag er den nye svovlregulering, der fra den 1. januar 2020 stiller krav om, at svovlindholdet i fuel til skibe globalt skal reduceres fra max. 3,5% i dag til max. 0,5%. Reguleringen af NOx-udslippet gælder kun for nye skibe, og udfordringerne er her mindre for rederierne.

Regulering af udslippet af partikler/Black Carbon afventer forhandlinger om kontrolmetoder i IMO (den Internationale Maritime Organisation). 

Røgrensningsudstyr kan være en løsning

Som alternativ til lavsvovls olie kan skibene fra 2020 også vælge at fortsætte med højsvovls olie ved at installere røgrensningsudstyr, der reducerer udslippet til et niveau, der svarer til 0,5 % svovl. De danske rederier har stor fokus på, hvilken løsning man vil vælge for de enkelte typer af skibe og sejlruter.

Alfa Laval og Pureteq er klar med egenudviklede scrubbere, der effektivt kan vaske svovlen ud af røgen. Begge producenter har ordrebøgerne fulde her op til 2020. 

Installation af scrubbere til svovlreduktion vil samtidig typisk reducere udslippet af partikler og Black Carbon med ca. 50%. Det er forventeligt, at en fremtidig regulering vil stille krav om at reducere partikeludslippet yderligere, og her kan man f.eks. anvende dieselpartikelfiltre. Anvendelse af alternative, renere fuels (herunder LNG) er også en mulighed. 

Behov for kontrol af ”svovlsyndere”

Med hensyn til monitering og håndhævelse udføres der i dag stikprøver af svovlindholdet i olien på udvalgte skibe i havn, men da besparelsen ved at sejle på højsvovls-olie er meget stor, ønsker de danske rederier en mere effektiv kontrol. Behovet for håndhævelse bliver mere udtalt fra 2020, hvor svovlkravet udbredes til globalt plan. 

Derfor kommer der et udtalt behov for metoder, der kan kontrollere og stoppe ”svovlsyndere” fra 2020. Et bud på sådanne metoder er installation af målesystemer på skibet (egenkontrol ved CEMS systemer), og et bud på håndhævelse fra tilsynsmyndighedens side er måling af svovlindholdet i røgfanen fra skibe ved flyvning med droner eller helikoptere. 

Temadagen viste, at danske virksomheder har udviklet effektive metoder inden for alle de nævnte områder. Dette gælder såvel teknologier til rensning for svovl, NOx og partikler, som moniteringsløsninger til kontrol og håndhævelse.

Maritime luftemissioner
Der var stor interesse for måder til håndtering af maritime luftemissioner