Test dine mundbind hos FORCE Technology og dokumentér deres effektivitet. Beskyt dig selv og andre mod COVID-19 med akkrediterede mundbindstest.

7. juli 2020

Mundbind, eller rettelig medicinske mundbind, er blevet et afgørende element i genåbningen af Danmark og andre europæiske lande. Mundbind anvendes nu for at minimere smitterisiko med Coronavirus (COVID-19) i flere af de liberale erhverv samt i ældreplejen og sygehusvæsnet, men i flere europæiske lande anbefales eller kræves brug af mundbind også i offentlig transport, supermarkeder mv.

Medicinske mundbind hører til kategorien ikke aktivt medicinsk udstyr og er omfattet af europæiske standarder. Det betyder, at der for mundbind stilles krav til konstruktion, design, ydelse og testmetoder for at sikre, at produktet virker efter hensigten.

FORCE Technology sikrer troværdig og lovpligtig dokumentation

Som importør, producent eller indkøber af mundbind, som skal anvendes i forbindelse med COVID-19, er det helt afgørende at du er sikker på at du kan stole på, at produktet lever op til disse krav inden de tages i brug.

Mundbind indkøbt eller produceret uden for EU lever ofte ikke op til kravene for kvalitet og dokumentation i de europæiske standarder. Det er derfor helt afgørende at produkterne testes af et akkrediteret testinstitut, så du er sikker på at produktet testes efter gældende krav i standarden, og at du sikres den rette kvalitet og dokumentation.

Akkrediteret test af mundbind

FORCE Technology er akkrediteret af DANAK på personlige værnemidler, og kan igennem en samarbejdspartner også tilbyde akkrediteret test på ikke aktivt medicinsk udstyr, herunder mundbind efter gældende standard DS/EN 14683:2019+AC:2019, som erstatter den tidligere EN 14683:2019.

Udover fulde test, tilbyder vi screeninger af materialer eller prototyper og stikprøvekontrol. På den måde kan du som importør eller producent få en hurtig ide om det pågældende materiale eller produkts åndbarhed, filtreringsevne eller stænkresistent, og derved om det giver mening at fortsætte til en fuld test.

Læs mere om test af personlige værnemidler og mundbind.