FORCE Technology har udviklet nye TCO-værktøjer for motorkøretøjer for Miljøstyrelsen, som skal hjælpe det offentlige med omkostningseffektive indkøb.

13. juli 2020

Totalomkostninger eller TCO (total cost of ownership) dækker over beregningen af et produkts pris henover hele dets levetid ved at medregne alle de omkostninger, der er forbundet med køb, anvendelse og afhændelse. Værktøjerne har til formål at hjælpe offentlige indkøbere med at beregne totalomkostningerne forbundet med indkøb af motorkøretøjer og dermed sikre, at indkøbet er til fordel for såvel økonomi som miljø.

Mulighed for grønne indkøb med ressourcebesparelser

Værktøjerne er udviklet af FORCE Technology i samarbejde med offentlige indkøbere og diverse virksomheder og institutioner inden for branchen. Værktøjerne er udarbejdet efter samme skabelon som de allerede eksisterende TCO-værktøjer fra Miljøstyrelsen og omfatter indkøb af forskellige typer af motorkøretøjer (benzin- og dieseldrevne, eldrevne, hybrid og plugin hybrid) og for forskellige indkøbsformer (køb, finansiel leasing og operationel leasing).

Inddragelsen af offentlige indkøbere, der til dagligt sidder med udbud på motorkøretøjer, samt branchefolk og forhandlere, har været alfa og omega for udviklingen af værktøjet. De har bidraget med vigtige inputs, i forhold til de parametre, der indgår i værktøjerne.

Sideløbende med et konkret udbud på motorkøretøjer har A/S Storebælt testet de færdige TCO-værktøjer og udtaler, at ”TCO-værktøjet er nemt at gå til og ligetil at bruge. TCO-værktøjet indeholder de parametre, vi selv ville tage med og er endda mere detaljerede” 

Læs også Bæredygtige Indkøbs artikel: Nye TCO-værktøjer for motorkøretøjer er klar til brug.

Undgå billige indkøb der bliver dyre i drift

Miljøstyrelsen igangsatte i foråret 2019, som et led i den tidligere regerings strategi for cirkulær økonomi, en foranalyse af hvilke produktgrupper, som det ville være relevant at få udviklet TCO-værktøjer for.

Foranalysen viste, at der var stor efterspørgsel på et værktøj, der kan beregne totalomkostningerne for indkøb af motorkøretøjer.

Ved at anvende værktøjerne skal det sikres, at man ikke uforsætligt køber billigt ind og ender med produkter, der er dyre i drift. TCO-perspektivet er grundlæggende en metode til økonomistyring, og bruges til at identificere de produkter, der samlet set er billigst i produkternes levetid.

Udover at medføre økonomiske besparelser, kan et TCO-værktøj også give miljømæssige gevinster, idet der i indkøbsfasen rettes opmærksomhed på fx køretøjers brændstofforbrug i brugsfasen.