Ny erfagruppe skal sikre tværgående vidensdeling inden for fjernaflæsning af forbrugsdata

8. juni 2020

I regi af Center for Legal Metrologi (CLM) er der etableret en ny erfagruppe, der skal sikre større kendskab, mere vidensdeling og bredere netværk mellem aktører, der opererer med forskellige typer af afregningsmålere.

Målgruppen er producenter, forhandlere, forsyninger, boligselskaber, myndigheder samt forbrugere, der afregnes via vandmålere, varmeenergimålere, kølemålere, elmålere, mfl.

Erfa-gruppen ”Kommunikationssystemer til målere”, som blev oprettet i efteråret 2019, havde 25 deltagere til introduktionsmødet og 15 deltagere til det første rigtige møde den 26. marts 2020.

Erfagruppemøder med højt fagligt fokus to gange om åre

Planen er, at der som minimum holdes to arrangementer årligt, suppleret med andre relevante arrangementer inden for legal metrologi. Emnerne, der drøftes på møderne, udspringer fra fjernaflæsning af og datahjemtagning fra afregningsmålere, herunder:

  • Hvad sker der i forsyningerne vedrørende kommunikationssystemer
  • Hvad siger forbrugerne
  • Kommunikationssystemer og legal metrologi
  • Myndighedernes holdning
  • De tekniske løsninger
  • Sikkerhed
  • Standardisering

Om erfa-grupper i Center for Legal Metrologi

FORCE Technology har formandskabet for Center for Legal Metrologi og driver 9 af dets 10 etablerede erfagrupper, som tilsammen har over 200 medlemmer.

Erfagrupperne har over 10 års historik med at drive arrangementer og formidle viden om legal metrologi i Danmark, og vi oplever en fortsat stigende interesse for vores aktiviteter.

Læs mere om alle erfa-grupperne her.