Vores kraft- og trykfaciliteter i Brøndby kan nu kalibrere mikrotryk- og differenstrykmålere med øget nøjagtighed af målingerne.

16. juni 2020

På baggrund af flere kundehenvendelser, specielt fra Life Science-industrien, har FORCE Technology tilføjet nyt måleudstyr i vores kalibreringsfacilitet i Brøndby til kalibrering af mikrotryk- og differenstrykmålere.

Med den nye FRS4 primærnormal udvides vores måleområde fra ±3000 Pa til ±8500 Pa, samtidig med at målingernes nøjagtighed forbedres. Under målingerne regulerer den computerstyrede FRS4 automatisk trykket, og måleresultaterne overføres digitalt til computeren.

Nøjagtigheden underbygges af primærnormalens måleprincip: Stempel-cylindersættet, der hviler på en massekomparator, er produceret i Invar, som har den fordel, at den har en lav termisk ekspansionskoefficient.

Større råderum indenfor tolerancerne

Tommy Mikkelsen, Calibration Manager hos medicinalfirmaet Lundbeck, har ansvar for kalibrering af procesmåleinstrumenter i Lundbecks produktion og anvender FORCE Technology til forskellige kalibreringsopgaver.

Vi har på Lundbeck et stigende behov for at udføre målinger og kalibreringer på et niveau, som skaber sikkerhed, tillid og validitet i henhold til vores processer og produktionsenheder. Vi betragter FORCE Technologys ydelser og rådgivning som en vigtig del af verificeringen af vores egen formåen indenfor metrologiområdet,” fortæller Tommy Mikkelsen.

Han ser stor værdi i at få kalibreret mikrotrykskalibratorer med den nye primærnormal.

Med FRS4 får vi større nøjagtighed i kalibreringsresultaterne fra FORCE Technology. Den mindre usikkerhed i resultaterne har stor betydning for vores performance, for det bevirker, at vi har større råderum til at holde os inde for de givne tolerancer. På den måde kan vi mere sikkert udtale os om det produktionsudstyr, vi kalibrerer på vores fabrikker og dermed løse vores kalibreringsopgaver på en mere sikker måde,” siger Tommy Mikkelsen.

Kalibreringsfacilitet i Østdanmark

Mikrotrykmålere er typisk meget sårbare instrumenter, som skal håndteres med forsigtighed. Håndhændet transport kan forrykke kalibreringen og introducere uforudsete forstyrrelser. Derfor foretrækker mange virksomheder selv at fragte deres instrumenter til og fra kalibreringsfaciliteten fremfor at entrere med et fragtfirma.

Placeringen af primærnormalen i Brøndby betyder, at industrien nu har adgang til en kalibreringsfacilitet i Østdanmark – noget som flere pharma- og biotek-virksomheder længe har efterspurgt.

Det er klart en fordel for os, at differens- og mikrotrykkalibrering foregår i Brøndby, for det betyder, vi selv kan aflevere og hente vores måleinstrumenter hos FORCE Technology, når udstyret skal kalibreres,” siger Tommy Mikkelsen.

Overvær kalibreringen og få ny viden

Som nationalt reference laboratorium for kraft- og trykkalibrering kan vi med den nye primærnormal tilbyde en bredere pallette af kalibreringsydelser, som understøtter industriens behov.
Som kunde er man velkommen til at overvære selve kalibreringen og se, hvordan vi arbejder efter standarderne. Det giver også en god mulighed for at tilegne sig ny viden fra vores kalibreringsspecialister undervejs i processen.

Nyt måleudstyr i vores kalibreringsfacilitet i Brøndby til kalibrering af mikrotryk- og differencetrykmålere
Nyt måleudstyr i vores kalibreringsfacilitet i Brøndby til kalibrering af mikrotryk- og differencetrykmålere

Tekniske specifikationer

 • FRS4 primærnormalen har et måleområde på ±8500 Pa. 
 • Primærnormalen håndteres automatisk fra en computer, hvormed trykket reguleres automatisk. Dataopsamlingen af måleresultaterne foregår digitalt i systemet.
 • Måleusikkerheder: 
  Måleområde                             U(CMC)
  ± 250 Pa                                   0,075 Pa
  ± (250 – 2500) Pa                     0,075 Pa + 0,005 % RDG
  ± (2500 – 8500) Pa                   0,10 Pa + 0,005 % RDG