Pålidelighedskonferencen 2020 løftede sløret for nye markedstrends og værktøjer, der understøtter produktudviklingen af pålidelige elektronikprodukter.

10. december 2020

FORCE Technology afholdt d. 26. november 2020 konferencen “Reliability trends, strategy and tools” online for 98 repræsentanter for dansk og udenlandsk industri. Konferencen om pålidelighed er efterhånden en årlig tilbagevendende begivenhed, som i år blev afholdt online på grund af coronasituationen. Hvis du gik glip af konferencen, er der ingen grund til at fortvivle - her er highlights fra konferencen og link til optagelsen af PPEPP-konferencen.

Pålidelighedskonference 2020
Pålidelighedskonference 2020 foregik i år online.

Vælg den rette pålidelighedsstrategi og spar omkostninger

På konferencen præsenteredes de nyeste resultater af resultatkontrakten ”Proaktivt paradigme for elektroniske produkters pålidelighed” (PPEPP). Formålet med resultatkontrakten er at hjælpe danske virksomheder med at fastlægge en pålidelighedsstrategi og udvælge de pålidelighedsværktøjer, der kan føre til den rette pålidelighed og dermed spare virksomhederne for udviklingsomkostninger og forkorte time-to-market. I forbindelse med resultatkontrakten er der udviklet et paradigme som hjælp til at vælge de vigtigste pålidelighedsværktøjer for at nå disse mål.

Nye pålidelighedsværktøjer til beregning af EMC og mekaniske forhold

Det færdige paradigme og nogle af de nyudviklede værktøjer blev præsenteret på konferencen. Der var blandt andet indlæg om nyudviklede beregningsværktøjer inden for EMC-filterdesign og mekaniske forhold. Ligesom der var indlæg om softwarepålidelighed og de metoder og værktøjer, der er kan benyttes til at sikre, at software ikke begrænser pålideligheden af produkter.

2 cases om brug af PPEPP-paradigmet

Desuden præsenteredes processen med at udvikle en pålidelighedsstrategi i forbindelse med udvikling af to helt nye produkter sammen med de værktøjer, der blev benyttet til at opnå den ønskede pålidelighed og robusthed. Der bliver også mulighed for at se resultaterne af undersøgelsen af conformal coating og kriterier for valg af indførsel af conformal coating i et produkt.

Nye trends inden for pålidelighed af effektelektronik

Professor Francesco Iannuzzo fra Ålborg Universitet (AAU), der er Danmarks førende universitet inden for pålidelighed, gav sit bud på de nyeste trends inden for pålidelighed af effektelektronik baseret på AAU’s mange forskningsprojekter inden for området.

Han gjorde det klart, at det kommer til at kræve en ekstraordinær indsats fra pålidelighedsspecialister for at holde trit med markedsudfordringerne som bl.a. tæller krav om CO2-neutralitet, lette batteriladere, trådløs effekttransmission, høj virkningsgrad og nye typer halvledere. Så der er behov for et paradigmeskifte inden for pålideligheden af effektelektronik fra klassiske pålidelighedsaktiviteter til on-time maintenance, selvdiagnosticering, on- og offline condition monitoring. Konklusionen er, at fremtiden er spændende, men bestemt ikke let.

Se videoen fra Pålidelighedskonferencen 2020 her.