Styrelsen for Forskning og Innovation har netop uddelt 909 millioner kroner til 94 aktiviteter, som GTS-institutterne skal arbejde med de kommende tre år (2016-2018). Formålet er at give dansk erhvervsliv de bedste muligheder for at udvikle nye produkter og processer, som skaber vækst og arbejdspladser.

18. januar 2016

Aktiviteterne spænder bredt og omhandler bl.a. klimatilpasning og miljøteknologi; nye materialer; 3D printet byggeri; cirkulær ressourceøkonomi; brandsikkerhed; fødevaresikkerhed; udvikling af ny medicin; smarte produkter og servitization.

Store forventninger til aktiviteterne

Direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, har store forventninger til de 94 aktiviteter:

"Teknologi skaber innovation og vækst i dansk erhvervsliv, men den teknologiske udvikling udvikler sig lynhurtigt i hele verden. Derfor er det en udfordring for mange ikke mindst små og mellemstore danske virksomheder at følge med i udviklingen og implementere relevante teknologier. De 94 nye aktiviteter betyder, at GTS-institutterne kan tage ansvar og løfte denne opgave på vegne af en bred gruppe af virksomheder. Med udgangspunkt i aktiviteterne er det muligt at opbygge teknologiske ydelser og stille dem bredt til rådighed. For GTS-institutterne er det helt afgørende, at aktiviteterne bliver til gavn for mange virksomheder i hele landet", siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen forventer ligeledes, at aktiviteterne bliver til stor gavn for dansk erhvervliv:

"Vi skal bruge den viden, der produceres på de danske forskningsinstitutioner, og her gør GTS-institutterne et stort arbejde. De hjælper eksempelvis danske virksomheder med at udvikle nye produkter på baggrund af de nyeste forskningsresultater", siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

"De 909 millioner kroner til forskning og udvikling giver danske virksomheder bedre adgang til helt nye teknologiske ydelser, ekspertviden og testfaciliteter hos GTS-institutterne", fortsætter uddannelses- og forskningsministeren.

Viden om 'energy harvesting' bidrager til produktudvikling

En af dem, der har haft gavn af at samarbejde med flere GTS-institutter, er den mindre virksomhed ReMoni beliggende i Østbirk. ReMoni udvikler små sensorer, der bliver klikket rundt om kabler og rør for at overvåge vand, varme og strøm. ReMoni har bl.a. haft glæde af DELTAs kompetencer inden for energy harvesting (trådløs energi). Kompetencerne har GTS-instituttet udviklet med hjælp fra en resultatkontrakt i perioden 2013-2015. Aktiviteten fortsætter de kommende tre år i aktiviteten 'Batteriløs og Selvforsynende Elektronik'.

"For ReMoni har det stor betydning, at DELTA fortsat kan udvikle sine kompetencer inden for energy harvesting. Det betyder, at de også fremadrettet kan give os den nødvendige sparring, når det drejer sig om produktudvikling. For en mindre, dansk opstartsvirksomhed som vores, har det været helt afgørende at have adgang til DELTAs klassiske GTS-opgaver: Deres viden og kompetencer inden for elektronik gør dem til en relevant rådgivningspartner på et område, hvor de er på forkant – og muligheden for at teste produkter og få en uafhængig verificering af dem har også stor betydning for os", siger Bo Eskerod Madsen, direktør i ReMoni.

Mere info om aktiviteterne?

Læs mere om de 94 aktiviteter på bedreinnovation.dk.

Kilde: www.teknologiportalen.dk