Parfumeallergi er et stigende problem. I en ny rapport har FORCE Technology for Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet undersøgt, hvor udbredt anvendelsen af parfume er i rengøringsbranchen og i detailhandlen i Danmark. 

17. marts 2016
Særligt ansatte i rengøringsbranchen anses for at have en øget risiko for at udvikle parfumeallergi på grund af daglig kontakt med rengøringsmidler. Den nye rapport viser, at mellem en fjerdedel og en tredjedel af rengøringsmidlerne til erhvervsmæssig brug i Danmark indeholder parfumestoffer. Dog tilbyder de fleste producenter og distributører af rengøringsmidler også uparfumerede produkter i deres sortiment.
 
I forhold til detailhandlens brug af parfume, viser rapporten, at brugen af duftmarketing i form af maskiner, der udsender parfumestoffer i butikkerne, er begrænset. Men brugen af f.eks. duftlys, duftolier eller lignende er mere udbredt.

Spørgeskemaundersøgelse afdækker anvendelsen af parfume

I projektet blev de ansatte i rengøringsbranchen og detailindustrien spurgt om de har oplevet gener, som de selv forbinder med brug af parfumerede produkter. I rengøringsbranchen svarer 15-31 % af de ansatte, at de har oplevet gener. Antallet af besvarelser i detailhandlen er meget begrænset, men af de få medarbejdere, som har svaret, har omkring halvdelen oplevet gener fra duftmarketing. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen udgjorde en væsentlig del af datagrundlaget i rapporten og blev udarbejdet af FORCE Technology og gennemført af Rambøll som underleverandør. 

Anbefalinger fra Miljøstyrelsen om allergene duftstoffer

Parfumestoffer er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, bl.a. fordi mange duftstoffer er allergifremkaldende. På baggrund af undersøgelsen anbefales det i rapporten bl.a. at undgå parfume i arbejdsmiljøet, og at arbejdsgiverne skal være særligt opmærksomme på de kendte allergene duftstoffer.
 
Læs hele rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside.