Virksomheder og forskere inden for bioenergi får mulighed for at lave storskalatests og demonstrere ny grøn teknologi i Danmark som følge af, at Dansk Testcenter for Bioenergi etableres i Frederiksværk i Nordsjælland. Testcenteret er et samarbejde mellem FORCE Technology og Halsnæs Forsyning A/S. 

12. juli 2013

Øget værdi og styrket konkurrencedygtighed

Den 1/7 2013 underskrev Administrerende Direktør for Halsnæs Forsyning, Jan Hvidtfeldt Andersen og Administrerende Direktør for FORCE Technology, Ernst Tiedemann, en samarbejdskontrakt, som markerer etableringen af Dansk Testcenter for Bioenergi. Testcenteret er placeret på Halsnæs Forsynings biomassefyrede varmeværk i Frederiksværk og forventes officielt indviet november 2013. 

”Vi etablerer Dansk Testcenter for Bioenergi for at øge værdien af danske virksomheders produkter inden for bioenergi og styrke deres konkurrencedygtighed på det internationale marked,” forklarer Jens B. Legarth, Divisionschef hos FORCE Technology.

Indretning af testfacilteterne

Efter samarbejdskontrakten er underskrevet, vil det praktiske arbejde med at indrette testfaciliteterne i det biomassefyrede varmeværk gå i gang. Indretningen af varmeværket til tests foregår samtidigt med, at Halsnæs Forsyning får leveret en ny træpillekedel. Den nye kedel er allerede fra start udstyret med faciliteter, der giver mulighed for en lang række fremtidige tests af hele forløbet fra brændsel til fjernvarme. 

Bioenergi i industrien styrkes

Etableringen af testcenteret falder sammen med meldingen fra regeringen om at afsætte 3,75 mia. kr. til at styrke anvendelsen af vedvarende energi, herunder bioenergi i industrien. ”Regeringens indsats vil genskabe det hjemmemarked, som den danske bioenergi-klynge har brug for til at fastholde og udbygge sin internationale markedsposition i en tid, hvor biomasse udgør en relativt billig og lettilgængelig vedvarende energikilde,” siger Jens B. Legarth. 

Understøtter det lokale erhvervsliv

”Udover at vi får mulighed for at udnytte meget af den viden testcentret producerer, i optimeringen af vores egen drift af produktionsudstyret, håber vi på, at Dansk Testcenter for Bioenergi på sigt kan understøtte en lokal udvikling hos kommunens produktions- og vidensvirksomheder,” udtaler Jan Hvidtfeldt Andersen.