I en branche præget af øget konkurrence har adm. direktør Jimmy Larsen, Jimco A/S, længe efterlyst muligheden for at få dokumentation for sin teknologis performance. Så da chancen endelig bød sig, besluttede han sig for at gennemføre en verifikationsproces hos DANETV (Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier) i samarbejde med FORCE Technology testcenter.

27. maj 2013

Kvalitetsstempel 

Environmental Technology Verification (ETV) er en uafhængig dokumentation af, at et klima- eller miljøteknologisk produkts virkningsgrad lever op til leverandørens specifikationer. Med ETV stemplet i hånden kan virksomheder dokumentere deres løsningers effektivitet på hjemmemarkedet og i udlandet. Hidtil har 26 danske teknologier gennemgået en ETV proces. Senest var det JIMCO KPC (Kitchen Pollution Control) teknologien fra Jimco A/S. 

Teknologien og produktet 

I et tæt samarbejde mellem DANETV testcenter FORCE Technology og Jimco blev der gennemført en verifikation af UV-C teknologi, til reduktion af olie og fedtaflejringer, samt emissioner af partikler og lugt i afkast fra storkøkkener. Teknologien er baseret på effekten fra ultraviolet stråling, som dels nedbryder organiske stoffer og dels har en betydelig desinficerende effekt på svampe, bakterier og vira. 

Forbedrede salgs- og markedsføringsmuligheder 

Ifølge lederen af DANETV testcenteret hos FORCE Technology, Marianne Kyed Ørbæk, giver en ETV verifikation ikke kun leverandører og producenter et bevis på deres produkts performance. Den vil også fungere som døråbner internationalt i markedsførings- og salgssammenhænge, da den anses som et dokumenteret kvalitetsstempel. 

Du kan læse mere om DANETV og alle de verificerede teknologier på DANETV’s hjemmeside