Det nye Dansk Testcenter for Bioenergi giver virksomheder og forskere inden for bioenergi mulighed for at foretage storskalatests og afprøve nye brændselstyper og teknologier. 

15. januar 2015

Testcenteret ligger i Frederiksværk i Nordsjælland og er et offentligt-privat partnerskab mellem FORCE Technology og Halsnæs Forsyning A/S.

Testcenteret er etableret på baggrund af vores dybdegående studie af forsknings- og udviklingsbehovet i den danske biomassekraftvarmebranche. Studiet viste bl.a. et behov for at forbedre virkningsgrader og reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

Desuden har branchen et behov for at udvikle teknologier til at kunne bruge specielle brændsler med ’besværlige’ egenskaber, som kan medvirke til at sænke driftsomkostningerne.

Med testcenteret, der er placeret på Halsnæs Forsynings biomassefyrede varmeværk, har vi etableret et testmiljø, hvor der i stor skala kan gennemføres realistiske tests og målinger på nye brændsler og teknologier.

Testfaciliteter og muligheder

I forbindelse med etableringen af testcenteret blev en ny træpillekedel installeret på varmeværket Kedelen er udstyret med faciliteter, der giver mulighed for en lang række tests af hele forløbet fra brændsel til fjernvarme, og den kommer til at spille en central rolle i testcenteret.

Testforløbene er en del af den daglige drift og nyder dermed godt af det nære kendskab, som den sædvanlige bemanding har til anlægget.

Understøtter det lokale erhvervsliv

Vi er sikre på, at testcenteret bliver en succes, og at virksomheder og forskere inden for bioenergi vil tage godt imod det. Derudover håber vi, at testcenteret på sigt kan understøtte en lokal udvikling i Halsnæs Kommune med vækst og flere arbejdspladser.

Samarbejdet med Halsnæs Forsyning er ikke kun til gavn for det lokale erhvervsliv. 

Som en del af vores forpligtelser som GTS-institut giver testcenteret os mulighed for at opbygge og udvikle nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, der kan komme andre danske virksomheder til gode.