Det telemedicinske projektet er et samarbejde mellem 4 GTS-institutter (Alexandra Instituttet, DELTA, Teknologisk Institut og FORCE Technology) og hedder ”Kick-start af Danmark som telemedicinsk foregangsland”.

7. maj 2013

Baggrunden for projektet er de store udfordringer på sundhedsområdet, som Danmark, og resten af verden, står overfor. Alene i Danmark forventes de offentlige udgifter til sundhedsområdet at vokse til knap 10 procent af BNP i 2050, hvilket er en stigning på godt 50 mia. siden 2010. Der er derfor behov for innovative løsninger, der kan sikre en fortsat høj service og en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Samtidig har området stort eksportpotentiale, da nye løsninger efterspørges i store dele af verden. 

”Kick-start af Danmark som telemedicinsk foregangsland”

Projektet drejer sig om at udvikle en platform baseret på et Open Source system, der kan øge friheden for patienterne ved at monitorere dem i hjemmet og derved erstatte undersøgelser på hospitalet eller besøg hos lægen. Dette projekt adskiller sig fra tidligere projekter ved at skabe en fælles platform, der kan benyttes på tværs af sektorer og i forskellige sundhedsregi. På den måde undgår man at bruge penge og ressourcer på udvikling af forskellige løsninger til det samme problem. 

Projektet har fået 31,5 mio. udviklingskroner og giver Danmark en unik mulighed for at skabe en fælles telemedicinsk platform, som både kommer patienterne til gode og giver danske virksomheder indenfor telemedicin gode vækstmuligheder. 

FORCE Technologys rolle

I løbet af den 3-årige projektperiode er det FORCE Technologys rolle at udvikle services, som kan hjælpe danske telemedicinske virksomheder med at målrette deres udvikling til at imødekomme såvel patienternes som de sundhedsprofessionelles forudsætninger, ønsker og behov. Dette kræver et tæt samarbejde med softwareudviklere og et fælles sprog for at oversætte de kontekstuelle undersøgelser til egentlige softwarekrav og – anbefalinger. FORCE Technology vil ligeledes deltage i udvikling af modeller, test- og træningsværktøjer til brugerne, og indgå i brugertest af det endelige produkt