FORCE Technology har gennemført havnestudier for Vordingborg Havn i forbindelse med en havneudvidelse, som skal gøre havnen klar til at kunne besejles af større skibe, end den bliver i dag.

9. oktober 2015

Vordingborg Havn havde lavet et forslag til, hvordan et havneanlæg kunne se ud, med en sejlrende som var designet til at kunne tage store skibe ind. Sejlrenden skulle uddybes til en dybde på 9,4 meter.  

Inden Vordingborg Havn gik i gang med projektet, kontaktede de FORCE Technology med henblik på at få gennemført simulatorstudier af de foreslåede havnelayout. Studierne indeholdt en evaluering af 2 forskellige designs af sejlrenden samt manøvrebassinet. 

Vordingborg Havn havde hyret 4 lodser fra DanPilot samt en hollandsk lods. Lodserne fra DanPilot var lokalkendte, og den hollandske lods kendte skibene, som blev brugt i simulatorøvelserne. 

Simuleringerne foregik i en af FORCE Technologys full-mission skibssimulatorer med simulatormodeller af de foreslåede havnelayouts. Skibene, som blev brugt i simuleringerne, var modeller af de skibe, man forventer vil anløbe havnen. Gennem simuleringerne vurderede man bredde og afmærkning af havnen, manøvrebassinets størrelse samt behovet for slæbebådsassistance, alt sammen under forskellige vejr- og vindforhold. Simuleringerne strakte sig over 4 dage. 

Resultaterne af simuleringerne viste, at det planlagte bassin var for lille. Lodserne har brug for mere plads til at manøvrere i, og den planlagte sejlrende skal rettes ud, så den har så få sving som muligt. 

Jan-Jaap Cramer, havnefoged i Vordingborg Havn udtaler: ”Vi kan kun anbefale havnestudier hos FORCE Technology til andre havne, som overvejer at ændre i havnelayout. Fra vi havde de indledende møder, til studierne blev udført i FORCE Technologys full-mission simulator i Lyngby, gik der 3 måneder. I den mellemliggende periode var der god tid til at lave forarbejdet, så det, der skulle simuleres, var så tæt på virkeligheden som muligt. Det er vigtigt, at man laver havnestudierne på et tidligt stadie for at kunne implementere ændringer, der anbefales som resultat af studierne, i det endelige layout”. Han fortsætter: ”Det har betydet meget for os, at vi nu kan indfri både lodsers og kunders forventninger til havnen”. 

Vordingborg Havn er nu i gang ved tegnebordet og reviderer designlayoutet ud fra de anbefalinger, FORCE Technology kom med ud fra simuleringerne. FORCE Technology har anbefalet, at der udføres simuleringer af det reviderede design for at undersøge, om det skal være det endelige layout af Vordingborgs nye havn.

Vordingborg Havn
Simulering i FORCE Technology's full-mission skibssimulator