Et marked bestående af en overflod af skibe og en utilstrækkelig mængde last har bragt shipping raterne under pres. På trods af de lave oliepriser er brændstof stadig en stor udgift for en skibsreder.

19. december 2016

Alle Performance-overvågningssystemer kan logge data om skibes brændstofforbrug. De loggede data giver skibsrederen mulighed for at overvåge hvert eneste skibs brændstofforbrug. Traditionel datalogning har dog den ulempe, at analyserne ofte udføres måneder efter, at chartreren er afsluttet. Dette gør det svært for skibsrederen at gennemskue, hvad der har forårsaget den afvigende præstation.

For at imødekomme denne udfordring udvikler vi et display, der øjeblikkeligt informerer kaptajnen, hvis skibet bruger for meget brændstof. Det nye performance display vil vise skibets præstation udtrykt ved avancerede KPI’er udregnet på baggrund af de opsamlede data. KPI’erne vil eksempelvis illustrere det overflødige brændstofforbrug sammenlignet med skibets fysiske evner og sædvanlige præstation.

Displayet vil altså vise, om skibets præstation befinder sig inde for den gule zone eller den røde zone. Hvis skibets præstation er inden for den røde zone, bør det motivere mandskabet til at ændre den måde, hvorpå skibet opereres.

“Der kan ofte gå flere måneder før det opdages, at et skib præsterer dårligt. På dette tidspunkt er det nærmest umuligt at afgøre, hvad der har forårsaget det overflødige brændstofforbrug, og det er under alle omstændigheder for sent at gøre noget ved det. Performance displayet gør opmærksom på problemet, mens det står på. Derved bliver det muligt for mandskabet at handle på problemet rettidigt,” forklarer Søren Hattel, Team Leder hos FORCE Technology.

Vi er ikke de første, der udvikler denne type display, men vi mener, at vores omfattende viden om skibes dynamik vil bidrage til at skabe et brugbart værktøj for skibsredere.

Et bland selv system

Displayet vil være en del af SeaSuite pakken, hvor kunderne selv vil kunne vælge imellem displayets mange forskellige tilgængelige funktioner. Søren Hattel forklarer vigtigheden af et fleksibelt display: “Skibe er meget forskellige, og det er redernes fokus også. Derfor har vi designet et åbent system, der kan tilpasses kundens behov”.

Mange fordele

Brændstofbesparelser kan være alt afgørende for en skibsredder, idet de medfører en større omsætning eller muliggør en mere konkurrencedygtig prissætning.  En anden fordel er, at de også kan medføre en mindsket CO2 udledning, hvilket vil komme miljøet til gode.

Kaptajn, skib, fartøj, styrhus, ror