Miljøstyrelsen vil nu undersøge om lugt fra sparepærer udgør en sundhedsmæssig risiko for forbrugere. 

15. maj 2014

Miljøstyrelsen vil nu undersøge om lugt fra sparepærer udgør en sundhedsmæssig risiko for forbrugere. 

Miljøstyrelsen bliver nogle gange kontaktet af forbrugere, der klager over lugt fra sparepærer, ligesom det stadig diskuteres på diverse debatsider på internettet, hvorvidt sparepærernes lugt kan være farlig. 

I en pressemeddelelse opfordrer Miljøstyrelsen derfor alle forbrugere, der har en sparepære der lugter grimt, til at indsende pæren til Miljøstyrelsen.

Projekter afdækker skadelig kemi i forbrugerprodukter

Undersøgelsen er en del af de seks forbrugerprojekter om skadelig kemi, som Miljøstyrelsen igangsatte i marts 2014. FORCE Technology fungerer som Miljøstyrelsens konsulent på projektet, og står blandt andet for kontakt til de forbrugere, der henvender sig med sparepærer. 

De indsendte sparepærer vil blive analyseret for afgivelse af kemiske stoffer, hvorefter FORCE Technology vil foretage en vurdering af hvorvidt de stoffer der frigives, kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne. 

En del af projektet vil derudover være, at beskrive lignende undersøgelser, der er foretaget omkring lugt fra sparepærer. 

Eksperter i miljø og kemi

FORCE Technology har mange års erfaring med rådgivning inden for miljølovgivning og miljøkrav. Vi er eksperter i gældende lovgivningskrav for kemiske indholdsstoffer i produkter og tilbyder rådgivning og sparring inden for kemi og miljø på såvel virksomheds- som produktniveau. 

Læs mere om vores ydelser inden for kemisk risikovurdering