Miljøminister Kirsten Brosbøl deltog i det officielle opstartsmøde i Partnerskab for Kemi i Tekstiler, som faciliteres af FORCE Technology. Med partnerskabet ønsker Miljøministeren at skabe en forgangsposition for Danmark og dansk mode.

17. februar 2015

Dato: 16-02-2015

Den 27. januar 2015, lige inden modeugen, blev kommissoriet Partnerskab for Kemi i Tekstiler skudt i gang hos Danish Fashion Institute.

Miljøminister Kirsten Brosbøl holdt indledende en tale, hvor hun anderkendte at det kan være en stor udfordring for mange mindre virksomheder at skabe sig et overblik over deres værdikæde. Samtidig fremhævede Miljøministeren at dette fokus på bæredygtighed skal ses som en mulighed for at skabe en forgangsposition for branchen ved hjælp af nye teknologiske løsninger, og at dette skal give branchen en fordel på den lange bane. 

Stigende fokus på CSR i modebranchen

Forinden da bød Direktør for Danish Fashion Institute Eva Kruse velkommen og fortalte – med et smil - at det er sjældent man starter modeugen med fokus på kemikalier, men at hun oplever en stigende opmærksomhed på både kemikalier og CSR generelt i modebranchen. 

Efterfølgende var der indlæg fra FORCE Technology, Gabriel, Bestseller og Novozymes, hvorefter deltagerne i grupper skulle komme med konkrete løsningsforslag på udfasning af problematisk kemi i tekstilindustrien. Grupperne skal gennem det næste halve år arbejde med deres løsningsforslag, hvorefter der samles op til endnu et møde. 

Tværgående, strategisk samarbejde skal sikre bæredygtige løsninger og produkter

Formålet med partnerskabet er at bidrage til løsning af udvalgte aktuelle kemirelaterede miljø- og sundhedsmæssige udfordringer inden for tekstilbranchen, herunder bidrage til afsætning af danske bæredygtige løsninger og produkter. Det skal ske gennem et strategisk samarbejde mellem relevante virksomheder, myndigheder og andre aktører/interessenter.

I partnerskabet deltager derfor både Miljøstyrelsen, Dansk Erhverv, COOP Danmark, Forbrugerrådet, Dansk Industri, Egetæpper, Bestseller, Novozymes, Danish Fashion Institute samt mange andre. Partnerskabet faciliteres af FORCE Technology og løber frem til oktober 2015.