Som en opfølgning på listeriaudbruddet i sommeren 2014 introducerer Fødevarestyrelsen en kampagne i oktober-december med fokus på egenkontrol af listeria i kødpålægsproducerende virksomheder.

20. oktober 2014

Selv ganske få listeria i fødevaren lige efter produktion kan ende med at give udfordringer med fødevaresikkerheden, når produktet når til sidste anvendelsesdato. Det betyder at virksomheden kan risikere at udsætte forbrugerne for sygdomsrisiko og derved dårlig presseomtale, øget kontrol mv. 

Ofte finder virksomheder dog kun sporadisk indhold af listeria i deres produkter. Der skal derfor udtages en stor mængde prøver, for at virksomheden er sikker på at detektere listeria. Derfor er det så vigtigt, at der i virksomhedens egenkontrol er en grundig risikovurdering i forhold til forekomst af listeria i produktionen og dermed i produkterne. 
 
Man skal således have helt styr på egenkontrollen. Men hvad ligger i egenkontrollen? Og er det den mest optimale egenkontrol, din virksomhed har fået ”skruet” sammen?

FORCE Technology tilbyder rådgivning om fødevaresikkerhed herunder egenkontrol, risikovurdering, rengøringsprocedurer, produktionsapparatet, hygiejnisk design mv.