FORCE Technology kan nu tilbyde kvantificering af metanudslip fra deponeringsanlæg. Metan er en drivhusgas, så derfor er udslip dårligt for miljøet, og samtidig er tab til atmosfæren også tab af potentiel energi.

16. juli 2015

Godt for miljø og energiproduktion

Deponeret affald danner metan, som enten bruges til at producere energi, eller som langsomt siver ud i atmosfæren og dermed bidrager til den globale opvarmning. Som en helt ny service til deponeringsanlæg kan FORCE Technology nu kvantificere metanudslippet. Dermed kan det undersøges om, der er behov for biocover eller indvinding af metan samt effekten af sådanne tiltag til at mindske metanudslippet.

Det er ofte svært at lokalisere og kvantificere udsivningen af metan til atmosfæren. Med den nye målemetode kan FORCE Technology verificere eksisterende modeller og udledningsfaktorer og på den baggrund underbygge og kvantificere initiativer til at minimere udledningen af drivhusgasser.

Transportabelt måleudstyr

Vi har opbygget en transportabel analytisk platform, der dels kan lokalisere områder med metanudslip og dels kvantificere størrelsen af udslippet. Platformen består af en transportabel og ekstremt fint målende metanmåler kombineret med en meget præcis GPS. Desuden er der udstyr til kontrolleret frigivelse af en sporgas og udstyr til monitorering af de meteorologiske forhold.

Ny service med markedets største viden

DTU Miljø har arbejdet med metodeudviklingen siden 2011. Miljøstyrelsen anbefaler metoden, fordi de vurderer den som værende den bedste metode til at måle metan fra deponier.

”Selvom det er en ny service hos os, så er vi ikke blege for at sige, at vi besidder den største erfaring i Danmark på området. Vi har nemlig ansat Jacob Mønster, der er drivkraften bag udviklingen af metoden”, siger Ole Tvede Larsen, der er chef for afdelingen Metrologi & Luftmiljø hos FORCE Technology.