Samarbejdet mellem softwareproducenten Logimatic og rådgivningsvirksomheden FORCE Technology har resulteret i et multifunktionelt softwaresystem, der kan skabe store resultater for søfolk.

5. september 2016

Sidste år lancerede Logimatic ’Sertica Performance’, som en del af software systemet ’Sertica Fleet Management’. ’Sertica Performance’ monitorerer og analyserer faktorer, der påvirker et skibs brændstofforbrug. 

Samarbejdet med FORCE Technology omfatter en integration af skibsperformance overvågnings-systemet ’SeaTrend’ i 'Sertica Performance’. Derved opnår brugerne det fulde udbytte af ’Sertica Performance’, idet de nu også kan overvåge og analysere eksterne faktorer, som påvirker skibets drift og effektivitet, såsom vanddybde, bølgehøjde samt vindstyrke og retning. 

Allan Rasmussen, senior konsulent hos Logimatic udtaler: ”Vi ser samarbejdet med FORCE Technology som en oplagt mulighed for at tilbyde vores kunder en ekstra funktionalitet til deres performance beregninger. Jeg er overbevist om, at dette samarbejde vil komme alle parter til gode. ”

Automatisk performanceovervågning

Det er ikke noget nyt, at maritime virksomheder har fokus på brændstofforbruget. Men alle skibe er forskellige, og detaljer som skrogtype og maskineri er afgørende parametre, når potentialet for brændstofbesparelser og optimeret ydeevne skal identificeres. Derfor er samspillet mellem ’Sertica Performance’ og ’SeaTrend’ oplagt, idet brugerne får et system, der monitorerer og analyserer alle de faktorer, der påvirker et skibs performance. 

Muligheden for at sammenholde f.eks. øget brændstofforbrug eller forringet performance med vedligeholdelsesdata er unik i branchen. Kunden har mulighed for selv at definere, hvilke KPI’er der skal måles på og sætte dette op i dynamiske dashboards i Sertica, hvor korrelationen til resultaterne fra ’SeaTrend’ analyseres.

Skibsredere, chartrere og shippingvirksomheder kan derved optimere deres brændstofforbrug såvel som deres daglige operationer ombord på skibet. Den daglige overvågning af hele skibets brændstofforbrug giver et overblik over hver enkelt motors eller aggregats forbrug, og giver operatøren mulighed for at handle i tide ved eventuelle afvigelser fra normalen.

”Det handler om gøre brugerne opmærksomme på skibets energiforbrug, så de slipper for unødige omkostninger og CO2 udledninger, ” fortæller Søren Hattel, Teamleder hos FORCE Technology.

Lille ændring – store resultater

Brugere af ’Sertica Performance’ skal ikke have installeret et nyt program, men vil nemt kunne tilkøbe ’SeaTrend’ funktionen ved at henvende sig til Logimatic. Herfra fungerer programmet som en plug and play løsning, hvor brugerne ikke skal foretage sig andet end at forholde sig til de daglige driftanalyser, de modtager.

”Både 'Sertica Performance’ og ’SeaTrend’ er anerkendte programmer blandt søfolk. Derfor glæder det os at kunne tilbyde brugerne en fuldendt pakke”, slutter Mikkel Tolstrup, salgschef hos FORCE Technology.

Kontakt Logimatic på tlf: 9634 7000 eller e-mail

Ombordsystem, performance, FORCE Technology, Logimatic, Sertica ydeevne, SeaTrend, overvågning
Sertica, Logimatic, FORCE Technology logo