Plast nedbrydes meget hurtigere end de fleste andre materialer. Derfor gennemfører FORCE Technology forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for plast og kompositter, bl.a. i PlastNet.

9. december 2014

I 1950’erne og 1960’erne troede man, at plast var uforgængeligt, men nu ved vi, at plast har en begrænset levetid. Samtidig findes plastmaterialer i dag i alt lige fra fly og til de beholdere, vi opbevarer mad i.

Teknologisk løft til plastproducenter

FORCE Technology intensiverer nu indsatsen for at øge danske virksomheders kendskab til nedbrydning af plastmaterialer. Det sker i samarbejde med på den ene side industrien og på den anden universiteterne – bl.a. gennem innovationsnetværket PlastNet. Netværket, som vi deltager i via flere projekter, er et nationalt netværk bestående af universiteter, af FORCE Technology som GTS-institut og af industrivirksomheder med interesse i plast.

PlastNet-projektet om nedbrydning af plast gør virksomhederne i stand til at teste og stille mere præcise krav til deres leverandører, og til at udvælge de bedst egnede materialer. Virksomhederne får også værktøjer til bedre og hurtigere at kunne vurdere levetiden af deres produkter. Selv store virksomheder med lange plasttraditioner kan bruge den nye viden, som nu LEGO.

Procesudvikling hos LEGO

”Gennem PlastNet-samarbejdet får vi belyst nogle problemstillinger dybere og langt bedre end i dagligdagen, hvor vi tit er nødt til at træffe hurtige beslutninger. Vi får adgang til meget mere viden, analyseudstyr og ikke mindst plasteksperter, der kan tolke resultaterne”, siger Søren Kristiansen, Director of Polymer Technology fra LEGO System A/S.

’’Et fantastisk salg af LEGO-produkter har medført, at vi skal producere mere og hurtigere’’, fortsætter Søren Kristiansen. ’’Det stiller øgede krav til materialer og produktionsprocesser. Her kan FORCE Technology hjælpe med til at udvikle analysemetoder og til at validere, om materialerne tåler de højere belastninger fra processen”, uddyber Søren Kristiansen.