En database med livcyklusanalyse (LCA) resultater kan hjælpe beslutningstagere i tekstilindustrien med at vurdere, om det kan betale sig at indsamle og genanvende tekstiler. 

19. oktober 2016

Forbruget af nye tekstiler slider på miljøet

Tekstilbranchen rangerer efter fødevare-, bolig- og transportbranchen højest på listen over miljøbelastende industrier, hvis man ser på forbruget af tøj og andre tekstiler per gennemsnitlig person. Alene i Norden bruger vi ca. 365.000 tons nye tekstiler hvert år.

Dette forbrug resulterer i en betydelig belastning af miljøet og store mængder affald i form af bl.a. tøj, der smides ud og brændes. Derfor er der i Norden fokus på at undersøge, om man ved at reducere mængden af nye tekstiler kan reducere affaldsmængden og dermed også miljøbelastningen fra tekstilindustrien.

Omfattende LCA-værktøj skal hjælpe beslutningstagere i tekstilindustrien

En database med LCA resultater for håndtering af brugte tekstiler kan nu gøre det nemmere for beslutningstagere i tekstilindustrien at vurdere, om der er en økonomisk og miljømæssig gevinst for dem ved at indsamle og genbruge eller genanvende tekstiler i produktioner. 

Databasen bygger på en række LCA-analyser, der er udarbejdet i Norden på baggrund af forskellige parametre. Databasen, der er offentligt tilgængelig, kan give beslutningstagere i både offentligt og privat regi en kvalificeret vurdering af, hvilke miljømæssige gevinster der kan være ved at begynde eller øge indsamling og genbrug/genanvendelse af tekstiler.

Det er Nordisk Ministerråd, der har initieret undersøgelsen og værktøjet til tekstilindustriens strategiske arbejde med genanvendelse.

Genbrug reducerer både CO2 udslip og vandforbrug

Databasens nyeste data indikerer, at indsamling og genbrug af tekstiler er meget mindre belastende for miljøet end produktion af nye. Der er nemlig store gevinster at hente med hensyn til blandt andet CO2 udslip og vandforbrug sammenlignet med forbrænding af tekstiler. Genanvendelse af tekstiler giver også en gevinst for miljøet, om end ikke i samme størrelsesorden.

Hvor store gevinsterne kan være, kræver viden om tekstilernes sammensætning og deres videre behandling efter indsamling. ”Med en større viden kan man bruge oplysningerne i databasen til at lave en forholdsvis nem beregning af de miljømæssige fordele ved de forskellige muligheder for at genbruge eller genanvende tekstilerne”, siger Anders Schmidt, som var projektleder for undersøgelsen på vegne af FORCE Technology. Projektet blev udført i samarbejde med PlanMiljø Aps, Swerea IVF og Østfold Forskning. 

Du kan læse mere om LCA-analyser og om LCA-værktøjet.

LCA analyser af tekstiler - Billede af David Watson
Billede: David Watson, PlanMiljø Aps