Risiko ved at købe billigt ind i Østen er et populært emne. Så populært at FORCE Technology indtil videre har afholdt fire temadage om emnet.

16. januar 2015

Andelen af danske virksomheder, der benytter outsourcing, er stigende. Virksomheder bliver ofte stillet overfor krav om at reducere omkostningerne. De opretter enten egne filialer i Østen eller får produkterne produceret af en underleverandør. I mange tilfælde går det heldigvis godt, men langt fra altid.

Ender med økonomiske tab

”Vi har desværre set eksempler på at virksomheden bliver nødt til at kassere stålmaterialer eller produkter købt i Østen”, udtaler den ene af foredragsholderne Henrik Bang. Og han fortsætter, ”Det medfører ofte økonomiske tab og kan i værste fald ende med reklamationer og erstatningskrav”.

”Vi har ofte været involveret i sager, hvor kvaliteten af det leverede materiale ikke har levet op til kundernes krav”, supplerer Jakob Mølholm, som er den anden foredragsholder. ”Derfor besluttede vi at afholde en temadag om emnet for at gøre danske virksomheder opmærksomme på hvilke faldgruber, de skal være særligt opmærksomme på”, fortsætter han. Vi får stadig henvendelser om problemet, og derfor har vi nu besluttet at holde temadagen igen i 2011”, slutter Jakob Mølholm.

Mange gode eksempler

”Det var absolut en god temadag, jeg var på,” udtaler Hans Hauge Hansen, Technical Manager fra Heco Filtration A/S. ”Der var mange gode eksempler til at illustrere problematikken med. Vi har i vores virksomhed brug for viden om Østen generelt, og det er rart at være opmærksom på de faldgruber, der findes, så jeg fik i hvert fald noget med hjem fra temadagen," slutter Hans Hauge Hansen.