Tre danske ministre overværede underskrivelsen af en strategisk vigtig kommerciel kontrakt mellem FORCE Technology og Tongfang Environment CO., Ltd

26. marts 2015

FORCE Technologys og andre danske virksomheders potentiale for at drive forretning med kineserne er stort, særligt inden for renluftsteknologier, biomasse og affaldsforbrænding. Det stod klart, da delegationen med tre danske ministre i spidsen torsdag besøgte Beijings største kraftvarmeværk og overværede underskrivelsen af en strategisk vigtig kommerciel kontrakt mellem FORCE Technology og Tongfang Environment CO., Ltd

Kina har som verdens største vækstøkonomi et stort forbrug af energi og udleder store mængder farlige og forurenende kvælstof- og svovlforbindelser fra de mange kulfyrede kraftvarmeværker. Det kæmpe land mod Øst står i nær fremtid over for en omstilling fra kul til grøn energi som fx vindmøller og biomasse – og her er det, at der kan åbne sig mange døre for danske virksomheder til at bringe deres kompetencer og løsninger på banen over for kinesiske aktører i energi- og affaldsforbrændingsmarkedet, fortæller adm. direktør Nis Hansen fra FORCE Technology (Beijing) CO., LTD. 

Der er mange gode eksempler på succesrige erhvervsfremstød om danske virksomheder i Kina, fx FORCE Technologys tætte samarbejde med den store højteknologiske virksomhed Tongfang Environment CO., Ltd om levering af design til røggasrensningsanlæg på kulfyrede kraftværker i Kina siden 2008. Dette blev promoveret på statsminister Helle Thorning-Schmidts besøg i dag på Beijings største kinesiske kraftvarmeværk.
 
Nis Hansen underskrev torsdag den nye aftale om levering af danske renluftsteknologier til nedbringning af luftforureningen i Kina, og han havde blandt andet i den forbindelse en længere samtale med miljøminister Kirsten Brosbøl og drøftede danske renluftsvirksomheders potentiale som konsekvens af den nye strammere kinesiske regulering på luftområdet. Nis Hansen fik også lejlighed til at trykke hånd med statsminister Helle Thorning-Schmidt. Nis Hansen overværede flere taler, blandt andre af en højtstående repræsentant for Tongfang Environment CO., Ltd. 

- Det glæder mig, at vores kunde repræsenteret ved General Manager Leping Tang fra Tongfang Environment CO., Ltd. gav udtryk for, at de er meget glade for vores mangeårige samarbejde og ser frem til at intensivere det. Ligeledes er det positivt, at kineserne ser et potentiale for at samarbejde med danske virksomheder eksempelvis inden for biomasse og affaldsforbrænding, udtaler Nis Hansen. 

FORCE Technology opruster i det kinesiske marked 

Hos FORCE Technology ser ledelsen mange muligheder for at indlede nye samarbejdsrelationer i Kina som følge af landets omstilling til grøn energi. Derfor udvides FORCE Technologys hovedkontor i Beijing nu med en ekstra medarbejder. 

- Vi har med besøg af den danske delegation har fået en fantastisk promovering af vores aktiviteter. Vi forventer at få flere og flere projekter ind fra Kina. Med vores solide position i det kinesiske marked for renluftsteknologier og med vores mangeårige kompetencer fra det danske marked har vi et godt udgangspunkt til at indgå nye aftaler med nye kinesiske kunder inden for biomasse og affaldsforbrænding, siger Nis Hansen.