Med det nyudgivede værktøj bliver det nemmere for danske virksomheder i tøj- og tekstilbranchen at undgå problematisk kemi i deres produkter. 

27. november 2015

FORCE Technology har varetaget sekretariatsfunktionen i projektet Partnerskab for Kemi i Tekstiler, som blev afsluttet i denne uge med udgivelsen af et konkret værktøj til branchen. Værktøjet skal hjælpe særligt små virksomheder til at stille krav til, at deres underleverandører ikke anvender kemikalier, som er problematiske for miljø og sundhed. 

Et tilgængeligt og anvendeligt værktøj

Selve værktøjet fungerer som en vejledning med fokus på de kemikalier, der anvendes i produktion af tekstiler. Værktøjet samler den vigtigste viden på området ét sted og gør det let og enkelt for selv mindre virksomheder at finde rundt i lovgivning og regler. Derved bliver det lettere for de små virksomheder at stille krav til deres leverandører.

Derudover findes en række links til relevante redskaber, organisationer og cases, som kan bruges som til at afklare, hvilke kemikalier virksomhederne skal undgå i deres produkter.  

Partnerskab med tøj- og tekstilbranchen

Resultaterne af arbejdet er konkretiseret i henholdsvis en leverandørvejledning, som er offentliggjort på Dansk Mode & Textils hjemmeside. Derudover blev der udarbejdet en projektskitse til et teknologiudviklingsprojekt om brug af havvand til indfarvningen af tekstiler.

Partnerskab for Kemi i Tekstiler var iværksat af Miljøstyrelsen og bestod af medlemmer fra den danske tekstilbranche og andre interessenter fx Dansk Erhverv, COOP Danmark, Forbrugerrådet, Dansk Industri, Bestseller og Danish Fashion Institute. 

Partnerskabet blev til på baggrund af en forundersøgelse og dialogworkshop med branchen i 2014, og har været drevet af FORCE Technology siden januar 2015.