FORCE Technology har igen undersøgt brændeforbruget i Danmark for Energistyrelsen.

11. februar 2015

Dato: 11-02-2015 - Morten Tony Hansen


Undersøgelsen viser, at forbruget for 2013 stort set er uændret i forhold til tidligere år.Det samlede forbrug i 2013 er opgjort til 22 PJ, fordelt på 764.000 brændeforbrugende enheder. Til sammenligning var forbruget i 2011 23,8 PJ.

Læs mere om undersøgelsen via Energistyrelsen - www.ens.dk.