Efter nogen tids overvejelse er bestyrelsen og Ernst Tiedemann blevet enige om, at tiden er moden til et formandsskifte i bestyrelsen.

8. oktober 2018
Bestyrelsen vil gerne takke Ernst for hans lange og engagerede virke for FORCE Technology, ikke mindst som administrerende direktør igennem 17 år, hvor FORCE Technology voksede betydeligt, også internationalt. Dette lange seje træk sammen med FORCE Technologys medarbejderstab ligger til grund for den position, FORCE Technology har i dag.

Ernst vil træde tilbage fra formandsposten og udtræder af FORCE Technologys bestyrelse pr. dags dato.

Der vil ikke blive udpeget en erstatning for Ernst i bestyrelsen, der så vil bestå af seks vedtægtsvalgte og tre medarbejdervalgte medlemmer.

Formandsposten overtages af næstformand Frederik Smidth, og ny næstformand bliver Jesper Haugaard.

FORCE Technology står foran en forandringsproces, og den nykonstituerede bestyrelse ser frem til at gennemføre denne proces med udgangspunkt i de stærke faglige kompetencer, som den samlede medarbejderstab i FORCE Technology besidder.


På bestyrelsens vegne

Frederik Smidth