Vi har brug for dig i debatten!

24. april 2018

Den teknologiske udvikling accelererer hurtigere end nogensinde og får stadig større betydning for os alle.

For at Danmark kan beholde sin position som en førende spiller på det internationale marked, er det vigtigt, at vi som samfund hele tiden udvikler os og er med til at sætte aftryk på teknologiens udvikling.

Du har nu muligheden for at præge denne udvikling. Fra 18. april og 6 uger frem til 31. maj 2018 er du inviteret til at give dine forslag og kommentarer til fremtiden.

Hvad har du og din virksomhed brug for af ny viden, samarbejde eller faciliteter i Danmark for at få succes i fremtiden? FORCE Technology har givet 40 bud på, hvad danske virksomheder har brug for i de kommende år.

Staten vil gerne investere i teknologifremmende projekter, der kan gavne danske virksomheder og løse centrale samfundsudfordringer. Din mening er vigtig. Deltag i debatten på bedreinnovation.dk.

Har du andre forslag til fremtiden eller behov for direkte dialog med os – så skriv til DKFou@FORCE.dk.

Læs mere på bedreinnovation.dk.