En ny kraftmaskine giver danske virksomheder adgang til en bred servicepalet for kalibrering af måleudstyr. Maskinen er den eneste af sin slags i Danmark, og dens indflytning har været ganske enestående.

Med en højde på over 4,5 meter og imponerende 9 tons på vægten fik kraftmaskinen sprængt rammerne i FORCE Technologys laboratorie i Brøndby. Som en anden Snehvide i dværgenes hus er maskinen for høj til at kunne stå oprejst. Men så måtte huset jo vokse med opgaven.

Hul i taget

Op til indflytningsdagen blev der skåret hul i taget, hvor kraftmaskinen skulle stå. En kran firede forsigtigt enkelte dele af maskinen ned gennem hullet. Her stod seks mand klar til at samle kraftmaskinen del for del, mens de arbejdede sig fra gulvet og helt op under taget.

Kraftmaskinen har været længe ventet hos FORCE Technology, som investerede i maskinen for halvandet år siden. Efter en måneds montering og flere ugers tests kan den nyeste tilføjelse i laboratoriet for kalibrering af kraftmålerudstyr garantere en nøjagtig kalibrering og en leveringstid på 7-14 dage. Og hullet i taget? Det er selvfølgelig lukket med en glasplade.

Den eneste af sin slags i Danmark

Den fuldautomatiske kraftmaskine kan håndtere tryk og træk på op til 200 tons (2000 kN) med en nøjagtighed på 0,02 % relativ. Det gør den 5 gange mere nøjagtig end eksisterende kraftkalibreringsudstyr på det danske marked.

Den nye kraftmaskine er unik på det danske marked og vil med sin høje nøjagtighed ved store belastninger især gavne virksomheder fra fx vindmølleindustrien, offshore industrien, byggeindustrien og servicesektoren, der anvender dynamometre, krafttransducere, donkrafte og materialeprøvemaskiner.

Kontakt Aykurt Altintas for mere information om den nye kraftmaskine.

Kraftmaskinen ankom usamlet til Brøndby.
Maskinen placeres på nøje afmålt gulvplads.
Bunden er på plads.
Maskinen bliver samlet.
Hullet i taget gør det muligt at samle kraftmaskinen.
De sidste elementer gøres klar..
... for at blive hejst ned igennem hullet i taget.
Og kraftmaskinen er samlet og er i sin fulde højde mere end 4,5 m høj.