Energistyrelsen har offentliggjort en ny undersøgelse af brændeforbruget i Danmark baseret på mere end 2000 interviews med private husstande. Undersøgelsen er lavet af Senior Projektleder Anders Evald fra FORCE Technology og viser et fald i forbruget af brænde. 

Dato: 11-10-2012

Det er fjerde gang at FORCE Technology står bag udarbejdelsen af undersøgelsen om brændeforbrug og den nye undersøgelse bekræfter niveauet fra de seneste år. Det samlede forbrug i 2011 er opgjort til 23,8 PJ. I den foregående undersøgelse gældende for 2009 blev brændeforbruget opgjort til 25,1 PJ. 

Undersøgelsen omfatter brændeforbruget i både brændeovne, pejse, masseovne og brændekedler i danske boliger og sommerhuse. Antallet af brændeovne mv. i boliger og sommerhuse er opgjort til ca. 770.000. Sommerhuse tegner sig for ca. 120.000 af denne bestand, hvilket svarer til 60% af alle sommerhuse. 

Udover oplysninger om forbruget af brænde, antallet af ovne og kedler, hvor brændet stammer fra m.m., indeholder undersøgelsen oplysninger om alder på brændeovne og kedler og hvor mange brændeovne, der har det nordiske miljømærke Svanen. 

Resultaterne fra undersøgelsen bruges blandt andet i opgørelsen af produktionen af vedvarende energi i Danmark, samt som dokumentation for overholdelse af internationale forpligtelser om CO2-reduktion og til opgørelse af emissioner til luften fra energisektoren i Danmark. 

Læs mere om FORCE Technologys ydelser inden for biomasse.