Det er nu muligt for maskinmestre at videreuddanne sig til svejseingeniør, IWE, og vi har den første af slagsen ansat som kursusansvarlig for svejseuddannelserne.

Dermed er der åbnet op for at maskinmestre f.eks. kan være ansvarlig svejsekoordinator på projekter, der indebærer opførelse af store konstruktioner.

Tidligere var det kun civil-, diplom- og teknikumingeniører, der kunne tage overbygningen til svejseingeniør. Ændringen betyder, at maskinmestre nu kan udvide arbejdsområdet og ikke mindst bevæge sig mere ind i byggeindustrien, både i Danmark og i udlandet. 

Svejseingeniøruddannelsen giver mulighed for at arbejde som ansvarlig svejsekoordinator op til og med den højeste Execution class 4 jævnfør EN 1090.  IWE uddannelsen er international anerkendt over hele verden.

Forudsætningen for at starte på svejseingeniøruddannelsen er, at man som minimum har en bachelor inden for en relevant retning, EQF niveau 6. I forhold til maskinmesteruddannelsen anbefales det dog at tage et tillægskursus i styrkeberegning af konstruktioner før modul 3 af de i alt 6 moduler, svejseingeniøruddannelsen indeholder.

Den første maskinmester er nu uddannet svejseingeniør

Vi er så heldige at have den første maskinmester, der er videreuddannet til svejseingeniør ansat som kursusansvarlig for vores svejsekurser. Søren Petersen modtog sit diplom i december 2015.

Uddannelsens indhold er fastlagt gennem guidelines udarbejdet i et bredt, internationalt samarbejde af svejseinstitutter gennem organisationen IIW (International Institute of Welding). Det er organisationens International Authorisation Board, som i 2015 har godkendt, at maskinmestre med den nyere bacheloruddannelse nu også kan videreuddanne sig til svejseingeniør.

IWE – svejseingeniøruddannelsen er en modulopbygget uddannelse, hvor hvert modul skal gennemføres og bestås inden den afsluttende eksamen. Første modul starter den 8. februar 2016.

Det bedste udbytte af modulerne fås ved at gennemføre moduler i nedenfor nævnte rækkefølge:

1. IWE modul P – Praktisk svejsning og skæring
2. IWE modul 1 – Svejseprocesser og udstyr
3. IWE modul 2 – Materialer og deres svejsbarhed
4. IWE modul 3 – Konstruktion og design af svejse produkter
5. IWE modul 4 – Fabrikation og kvalitetskontrol
6. IWE mundtlig eksamen

Læs mere om de enkelte moduler her