Afdelingen for Anvendt Psykologi er blandt de første til at kombinere psykologisk ekspertise med det nyeste måleudstyr. Der vil derudover være tale om undersøgelser i felten, hvor de givne produkter eller services anvendes.

Med den nye designpsykologiske testfacilitet kan afdelingens psykologer rådgive omkring brugbarhed, ”brugervenlighed” og brugeroplevelse i forbindelse med produkter som eksempelvis legetøj, fødevarer og medicinsk udstyr eller servicetilbud som forlystelser, underholdning og museer.  De vil også kunne give anvisninger til, hvordan eksempelvis butikker, hoteller, trafikterminaler eller hospitaler indrettes optimalt, så brugerne kan finde rundt og har en positiv oplevelse af stedet.

Nye målemetoder tilføjer en ny dimension

FORCE Technologys psykologer anvendte i forvejen metoder som observation, interview og verbal selvrapportering til at rådgive virksomheder omkring, hvordan deres produkt, service eller miljø kunne gøres mere brugervenligt.  

I forbindelse med etableringen af Designpsykologisk Testcenter, er der blevet investeret i det nyeste og mest avancerede måleudstyr indenfor psykologiske sensorteknologier til brug i felten herunder eye tracking, EEG, GSR og EKG.

Fordelen ved at anvende målemetoder som eksempelvis eye tracking, er, at det er muligt at måle præcis, hvad en person ser på samt deres psykologiske reaktioner på situationen:

 ”Når vi kombinerer eye tracking med eksempelvis GSR udstyret, kan vi få indblik i præcis, hvilke informationer en person oplever som svære og nemme at forstå. Fordi vi kan se præcis, hvad personen kigger på, når deres stressniveau er højt og dermed hvordan, det bør forbedres”, forklarer Thomas Koester, psykolog.

Psykologerne sammenholder de data, der er opsamlet ved hjælp af sensorteknologierne, med resultater fra deres psykologiske analyser. 
Psykologernes viden om hvordan mennesker fungerer mentalt, er essentiel i denne sammenhæng: 

”Det drejer sig altså om den kontekstuelle forståelse af det menneske, der måles på. Det kan både være den bekymrede patient eller den stressede medarbejder. Hele denne psykologiske forståelse af konteksten skal lægges til grund for tolkningen af resultaterne”, forklarer Thomas Koester.

Moderne feltstudier

Udover kombinationen af måleudstyret og den psykologiske ekspertise har testfaciliteten en yderligere dimension. Undersøgelserne foregår nemlig i felten fremfor på et laboratorium – men ved hjælp af præcist måleudstyr ligesom i laboratoriet. 

Det er en stor fordel for kvaliteten af en undersøgelses resultater, at den foregår i et realistisk miljø, hvor personen bruger de produkter eller services, som undersøgelsen drejer sig om. Testcenteret formår dermed at samle det bedste fra begge metoder; laboratoriets præcise måling og feltarbejdets høje realisme.


Patient iført eye tracking briller og EEG måler.