Studerende fra KEA har deltaget i et kursusforløb om holistisk organisationsforståelse.

18. december 2015

Kurset havde fokus på, hvordan en virksomheds værdikæde skal ses som en helhed, hvor hvert led er essentielt for succes. Med andre ord er udgangspunktet, at hvert enkelt led i virksomheden er med til at sikre, at slutbrugeren oplever den merværdi i produktet, der rækker ud over det fysiske produkt.

Værdier

Når vi som kunder oplever, at et produkt har værdi for os, handler det ofte om mere end selve det fysiske produkt. Hvad virksomheden bag produktet står for, fx etik, bæredygtighed, ansvarlighed, design etc., er værdier, der ofte betyder lige så meget eller mere for os som kunder. Potentialet for synligheden af sådanne værdier afhænger af, hvor velforankret disse værdier er i virksomhedens organisation.

Gennem kursusforløbet blev de studerende introduceret til en række psykologisk baserede værktøjer, der sigter mod, at slutbrugeren oplever produktets merværdi. Eksempelvis arbejdes der ud fra en holistisk model, hvor man bliver i stand til at analysere og identificere virksomhedens kerneværdier for derefter at bruge dem i udviklingen af slutproduktet.

Virksomhedsbesøg

Efterfølgende har de studerende haft lejlighed til at besøge virksomheden MONSTRUM, hvor de gennem et case-baseret samarbejde har haft lejlighed til at afprøve den ny-tilegnede viden.

Efter besøget hos Monstrum har de studerende gennem et casestudie haft mulighed for i grupper at arbejde videre med og anvende de nyerhvervede værktøjer til identificering af virksomhedens kerneværdier samt analysere styrker og svagheder i de enkelte led.

Afslutningsvis blev de studerendes resultater af casestudiet præsenteret og evalueret. 

 "Det har været rigtig godt og en god sammenkobling mellem teori og praksis. Teorien var håndgribelig, og vi kan bruge modellerne og redskaberne fremover i et andet projekt, som vi er i gang med". Elev, KEA.

"Jeg er imponeret over, hvad de har fået ud af så kort tid og det ene besøg i vores virksomhed". Christian, Monstrum.