Ny statistik over det danske træpillemarked viser, at træpiller nu dækker fire procent af den samlede, danske energiforsyning. Det er en femdobling i forhold til for 11 år siden. 

Dato: 10-01-2014 - Morten Tony Hansen

Det viser tal fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af FORCE. Det er sjette gang, at vi laver en undersøgelse af det danske træpillemarked for Energistyrelsen. Og for sjette gang viser undersøgelsen en stigning i forbruget af træpiller i den danske energiforsyning. 

Træpillerne udgør nu fire procent af den samlede, danske energiforsyning - en femdobling i forhold til for 11 år siden. Træpillerne fyres i alt fra små kedler og ovne i private hjem og op til de store kraftværker.
 

Træpiller i stedet for kul 

Det er især på kraftværkerne, at forbruget af træpiller stiger, blandt andet havde Avedøreværkets Blok 2 et rekordforbrug af træpiller i 2012. I de kommende år ventes en endnu voldsommere stigning i importen af træpiller, fordi blandt andre DONG Energy og HOFOR gør klar til ombygning en række værker til at fyre med biomasse i stedet for kul. 

Stigningen i import og forbrug af træpiller på kraftværkerne vil også øge træpillernes samlede andel af den danske energiforsyning. 

Import og produktion af træpiller 

Det samlede træpilleforbrug i Danmark er over 1,9 mio. ton. Op imod 95 procent af træpillerne importeres - især fra Østeuropa. Den danske produktion udgør de resterende fem procent. Der er umiddelbart ikke udsigt til, at produktionen stiger de kommende år. 
 
Du kan læse mere om det danske træpillemarked 2012 på Energistyrelsens hjemmeside, eller ved at downloade rapporten ude til højre.