I Kina er der stor offentlig fokus på at reducere luftforurening i byerne. En kinesisk delegation er derfor i disse dage med State of Green på rundtur i Danmark for at rapportere om dansk renluftteknologi.

Første besøg var hos miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), og tirsdag den 29. september var delegationen på visit hos FORCE Technology, hvor mediefolk fra det kinesiske statslige nyhedsbureau Xin Hua, den store avis China Daily, internet-sitet China.org og et fire-mands tv-hold fra China Business Network, der er Kinas største erhvervsmedie-platform, så eksempler på renluftsprojekter.

Fra computermodel til ren røggas

FORCE Technology hjælper den danske og internationale renluftsektor med at designe, optimere og dokumentere deres teknologi inden for transport, industri og energiproduktion. I dette arbejde benytter vi både beregningsmodeller med avanceret software og laboratorieforsøg med skalamodeller af anlæggene. 
Den kinesiske delegation fulgte processen med først at sikre det optimale flow i anlægget via computermodeller og herefter at bygge en skalamodel af anlægget for til slut at lave omfattende test af flow i skalamodellen. Dokumentationen fra testene er kundens garanti for, at røggassen overholder gældende lovgivning.

Modellen er en 1:15 model af et røggasrensningsanlæg for SOx til et 1.000 MW kulkraftværk i Kina. Røggassen bliver kørt op igennem det runde tårn, hvor der bliver sprøjtet en masse vand (limestone slurry) ud over den. Det er typisk den sidste røggasrensning inden skorstenen.

Kosteffektive løsninger

Siden 2007 har FORCE Technology gennemført over 125 projekter i Kina, hvor vi har designet luftrensningsudstyr til kinesiske kulkraftværker. Vi er konkurrencedygtige på det internationale marked og er blevet en tæt samarbejdspartner for de kinesiske aktører i kraftværkssektoren.

Vores samarbejde med de kinesiske virksomheder handler om at sikre en høj kvalitet, så løsningerne både opfylder miljøkravene, og er de mest rentable i forhold til etablering, drift og vedligehold. På den måde hjælper vores viden og kompetencer det kinesiske samfund med at nå de miljømæssige mål, der er udstukket i den nuværende og kommende 5-årsplan på luftområdet. 

Kvalificering af 5-årsplaner

Det kinesiske marked er drevet af de såkaldte 5-årsplaner, der udstikker rammerne for, hvor meget bl.a. luftforureningen skal begrænses. FORCE Technology har været med til at kvalificere 5-årsplanerne ved at dokumentere, om grænseværdierne kan opfyldes. Den seneste 5-årsplan har skærpet reglerne for svovlemission, og FORCE Technology har allerede fået flere opgaver, hvor vi skal forbedre eksisterende teknologi, så den lever op til de nye krav. 

Clean air-turen

Rundturen er arrangeret af State of Green, der er et offentligt-privat partnerskab mellem den danske regering, Dansk Industri, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer og Vindmølleindustrien. State of Green samler ledende spillere inden for energi, klima, vand og miljø og formidler de danske løsninger til internationale stakeholders.