Knap 100 mennesker deltog i arrangementet, herunder Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard, der begge holdt oplæg på dagen. 


Dato: 19-06-2013

Velbesøgt sommermøde 

Onsdag den 12/6 var FORCE Technology i Lyngby vært for Dansk Miljøteknologis sommermøde og generalforsamling, samt efterfølgende middag. Arrangementet tiltrak omkring 100 gæster og startede med en rundvisning i FORCEs Flow Laboratorium, som arbejder med røggasrensning.

Efter rundvisningen bød formand for Dansk Miljøteknologi Jørn Jespersen og FORCEs Administrerende Direktør Ernst Tiedemann velkommen til de mange gæster. Ernst Tiedemann indledte sommermødet med kort at fortælle om FORCEs indsatser på energi- og miljøområdet. 

Ministerbesøg 

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, der var inviteret til at komme med et indlæg på sommermødet, præsenterede regeringens planer og kommende initiativer på klima og energiområdet med fokus på vand-, luft- og jord. 

Sessionsmøder 

Efter en kort pause var det tid til sessionsmøder om bl.a. forslag til foreningens handlingsplan for folketingsåret 2013-2014. Deltagerne valgte sig ind på et af fem spor: 1. behandling af drikkevand 2. revision af vandsektorloven 3. luftforurening 4. jordforurening og 5. klimatilpasning.

Miljøministeriets planer og initiativer for folketingsåret 

Det faglige program blev afsluttet af departementschef i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard, der fortalte om Miljøministeriets planer og initiativer for folketingsåret. 

Arrangementet sluttede af med en hyggelig middag på en dejlig sommeraften.