I 2016 havde de danske GTS-institutter teknologisamarbejde med knap 19.000 danske kunder og en stigning på 8 % i den kommercielle omsætning på det danske marked.

I det netop offentliggjorte performanceregnskab for GTS-net 2016 får du en status på udviklingen i centrale nøgletal og aktiviteter i GTS-net.

Du kan også læse en række virksomhedscases, bl.a. historien om Danfoss, som har benyttet en ny IoT-testfacilitet i Aarhus til at lave egne testopstillinger og målinger tidligt i produktudviklingsfasen af en trådløs termostat, og om Handi Life Sport, som efter et samarbejdsforløb med en InnovationsAgent har fordoblet virksomhedens indtjening og styrket dens position.

Som noget nyt kan du i år også læse om den effektkæde, der er opstillet for GTS-nettet som en del af tilsynet, og som skal bidrage til at illustrere resultaterne af GTS-nettets arbejde.

Fusion som forberedelse på den 4. industrielle revolution

Det var også i 2016, at de to GTS-institutter DELTA og FORCE Technology fusionerede. Målet med fusionen var at kunne tilbyde industrien flere unikke kompetencer i hele værdikæden og samtidig sikre industrien støtte til at håndtere muligheder og udfordringer i forbindelse med industri 4.0.

Derved er FORCE Technology med til at bane vejen for den praktiske digitalisering for de brancher og produktionssystemer, som DELTA og FORCE Technology allerede forinden støttede i henholdsvis produktudvikling og drift.

Centrale tal fra 2016

  • Den samlede omsætning i GTS-institutterne var på 3.6 mia. kr. Heraf henter GTS-institutterne 1.7 mia. i udlandet og 1.3 mia. på det danske marked. Resten af omsætningen stammer fra danske og internationale forsknings- og udviklingsmidler vundet i konkurrence (358 mio. kr.) og fra resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet (306 mio. kr.).
  • GTS-institutterne havde tilsammen knap 19.000 unikke, danske kunder, og af dem var de 16.606 private, danske virksomheder.
  • Langt størstedelen - 9 ud af 10 virksomhedskunder - var små og mellemstore virksomheder med op til 249 ansatte.
  • Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed var de brancher, der omsatte for mest i GTS-nettet. Omsætningen herfra udgjorde 43 % af den samlede omsætning.
  • GTS-institutterne indgik i 759 danske og udenlandske forsknings- og udviklingsprojekter og havde mere end 1.000 samarbejdsrelationer til forskningsinstitutioner i ind- og udland.