I dag åbner debatten om hvilken ny viden og teknologier, der er relevante for dansk industri og samfund. På bedreinnovation.dk kan du give dit input til, hvilke indsatsområder, der skal være med til at understøtte danske virksomheders udvikling de kommende år og dermed udviklingen af GTS-institutterne.

4. maj 2020

De danske GTS-institutter arbejder for at udvikle og formidle avanceret teknologisk viden, som stilles til rådighed for dansk erhvervsliv. Fra i dag og frem til 29. maj 2020 er diskussionen om de kommende resultatkontrakter åben. 

På bedreinnovation.dk ligger forslag fra de syv danske GTS-institutter, så virksomheder, forskere, erhvervsorganisationer, myndigheder, private og andre aktører kan bidrage med kommentarer og idéer. Formålet er at styrke forslagene og sikre relevans for industri og samfund.   

FORCE Technology sætter fokus på digital og grøn omstilling 

Både samfund og industri står overfor store forandringer de kommende år – men deraf også muligheder. Den grønne omstilling forventes i særlig grad, at skulle understøttes af ny viden og særligt af digitale teknologier. Derfor sætter FORCE Technology fokus på, hvilke behov danske styrkepositioner og industrier har i en bæredygtig digital og grøn omstilling.

Målet er at fastholde og udbygge danske virksomheders konkurrenceevne inden for f.eks. vindenergi, maritime erhverv, lifescience, miljø- og energiteknologi samt maskin- og elektronikindustrierne, og derudover bl.a. styrke produktsikkerhed og kvalitet i fødevareproduktion, skabe fremtidens veterinære diagnostik, ligesom vi vil styrke udviklingen i det danske lyd- og luftmiljø. 

Teknologi skal understøtte udvikling i dansk erhvervsliv

Inden udgangen af 2020 vil Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte sammen med de danske GTS-institutter indgå resultatkontrakter for 1,2 mia. kr., som omfatter udvikling og opbygning af teknologiske kompetencer og ydelser fra 2021-2024.  

Denne investering skal understøtte innovation, vækst og beskæftigelse i Danmark ved at sikre dansk erhvervsliv, herunder særligt de små og mellemstore virksomheder, adgang til den teknologiske viden og faciliteter, der er nødvendig for at sikre udvikling, test og afprøvning af nye produkter og services.

Deltag i debatten om den teknologiske udvikling

Frem til 29. maj kan du deltage i debatten. Du kan læse og kommentere på forslag fra FORCE Technology her på bedreinnovation.dk.