Hvilke teknologiske løsninger og viden om nye og bæredygtige materialer og produkter har dansk industri og samfund brug for i den grønne omstilling? Deltag i debatten.

20. maj 2020

Dansk industri har godt fat i den grønne omstilling, men der er behov for konkrete værktøjer og viden om virkemidler, der giver langsigtet, positiv effekt på både klima og bundlinje. 

Det har vi fremsat nogle konkrete forslag om på bedreinnvoation.dk. Nedenfor er et udpluk af vores forslag om teknologiske løsninger, der kan underbygge industriens grønne vækst.

Dit input gør en forskel!

Husk at du frem til 29. maj 2020 kan deltage i debatten på bedreinnovation.dk og kommentere GTS-institutternes forslag om teknologiske indsatsområder, der skal støtte dansk industri og samfund i fremtiden.

Giv din kommentar til de forslag, du synes er vigtige og kom med idéer til, hvordan indsatsen skal videreudvikles. Dine input er vigtige for hvilke forslag, der bliver en realitet. 
Læs FORCE Technologys 13 forslag her: http://www.bedreinnovation.dk/forslag?institute=8

Forslag: Grøn vækst gennem accelereret innovation i produktion, materialer og kvalitetssikring

For produktionsvirksomheder kræver omstillingen til smarte, grønne produktionsmetoder en optimering af materialevalg og minimering af materialeforbrug. Dette forslag vil hjælpe udviklingen af nye grønne produktionsmetoder, som kan minimere materialeforbruget i danske produktionsvirksomheder.

Vores forslag understøtter industriens efterspørgsel efter mere grønne og økonomisk attraktive alternativer i anvendelsen af materialer og processer, så man kan fastholde en høj produktkvalitet og samtidig mindske klimaaftrykket.

Læs og kommenter forslaget

Forslag: Længe leve produkter og materialer

Materialer og produkter udgør en stor andel af industriens omkostninger for produktionen og samtidig for udledning af CO2. For at reducere klimabelastningen og minimere forbrug af nye ressourcer, er det vigtigt at kunne levere produkter med lang levetid, optimere genbrug af komponenter og moduler samt have et lavt forbrug af nye materialer.

Med dette indsatsområde vil vi udvikle teknologier, værktøjer og metoder til bæredygtigt produktdesign med henblik på længere produktlevetid og metoder til kemisk up-cycling af produkter, der er svære at genanvende.

Læs og kommenter forslaget.

Forslag: Værdi igennem standarder og måleteknisk infrastruktur

Den grønne omstilling udfordrer og stiller nye krav til standarder og metrologi på tværs af brancher og industrier. Som GTS-institut og nationalt referencelaboratorie på en række fagområder er det vigtigt, at vi deltager i nationale og internationale standardiseringsudvalg - dels for at varetage danske interesser, når nye standarder udarbejdes, og dels for at sikre, at den nyeste viden om standarder og måleteknik hjemtages til danske virksomheder tidligst muligt.

Indsatsen vil styrke danske virksomheders vækst og konkurrenceevne med viden om fremtidens standarder, effektive godkendelsesforløb og udviklingen af en stærk måleteknisk infrastruktur.

Læs og kommentér forslaget