29. maj lukker debatten om fremtidens teknologiudvikling på bedreinnovation.dk. Du kan derfor stadig nå at give dit input til vores forslag om hvilken ny viden og teknologier, der skal være med til at understøtte danske virksomheders udvikling de kommende år.

26. maj 2020

Siden starten af maj har virksomheder, forskere, erhvervsorganisationer, myndigheder, private og andre aktører kunne bidrage med kommentarer og idéer til de syv danske GTS-institutters forslag på bedreinnovation.dk

Det er disse forslag, som danner grundlag for de næste resultatkontrakter og derfor også for den viden og teknologiunderstøttelse, som GTS-institutterne skal udvikle og stille til rådighed for danske virksomheder de kommende år. 

Dit input kan være med til at præge den teknologiske udvikling

Vi har allerede nu fået en række positive tilkendegivelser og konstruktive input og idéer til vores forslag på bedreinnovation.dk. Men vi vil gerne have endnu flere.  
Det har en helt afgørende betydning, da disse input og idéer inddrages i videreudviklingen af de forskellige forslag. På den måde sikrer vi, at de enkelte forslag har så stor relevans som muligt for de virksomheder, som de skal understøtte og for det danske samfund. 

Både samfund og industri står overfor store forandringer de kommende år – men deraf også muligheder. Vi forventer at den grønne omstilling i særlig grad skal understøttes af ny viden og særligt digitale teknologier. Derfor sætter vi særlig fokus på, hvilke behov danske styrkepositioner og industrier har i en bæredygtig digital og grøn omstilling.

Deltag i debatten på bedreinnovation.dk lige nu

Har du endnu ikke nået at læse vores forslag, så har du stadig mulighed for det. Debatten på bedreinnovation.dk er åben frem til på fredag den 29. maj.  

Læs og kommentér vores forslag.